Irányítás 5–8.

Az Irányítás című kiadói sorozatban a tervek szerint fokozatosan jelennek majd meg az egyes problémakörökben új ismereteket tartalmazó kiadványok.
A második négy könyv a következő:

5. A vállalati pénzügyi politika elméleti alapjai és működési feltételei
A vállalat pénzügyi politikája szorosan kapcsolódik környezetéhez. Nyilvánvaló azonban, hogy ha a vállalat új értéket teremt új technológiák alkalmazásával, innovációval és jobb munkaszervezéssel, számolhat azzal, hogy az így szerzett új forrásokból biztosítani tudja a vállalat további fejlődését. A valóság azonban más. A döntéshozó szféra az állami politika keretében közvetve, szabályozó intézkedésekkel beavatkozik a vállalatok döntéshozatalába, a költségek növekedését okozva új törvények és előírások elfogadásával. Ebből is látható, hogy milyen bonyolult feladat a vállalat eredetileg kialakított és elfogadott pénzügyi politikájának az ellenőrzése. Emellett az állam szabályozó beavatkozásai mellett számolni kell a magasabb szintű irányítási szervekkel is. A külső beavatkozás a legerősebben az európai integráció körülményei között, amelyek tekintettel vannak az európai struktúrák igényeire, és ennek megfelelően alakítják a központilag irányított pénzügyi politikát, amivel belső ellentmondások alakulnak ki a vállalat irányításában. Ebben az értelemben a kiadvány foglalkozik mind a mikro-, mind a makroökonómiával, mivel a vállalatra gyakorolt hatások ezen két csoportja között kölcsönös összhangot kell kialakítani.

6. A vállalat pénzügyi irányítása
A két tartalmi egység, vagyis a vállalat pénzügyi politikája és a pénzügyi irányítása közötti rokonság önmagában olyan összefüggésekre enged következtetni, amelyek egymással szemben alkotják meg ezeket a determinánsokat. A pénzügyi politika tiszteletben tartása nélkül nem lehet hatékonyan irányítani a vállalatot, de ugyanúgy igaz az is, hogy a pénzügyi eszközök által meghatározott konkrétumok nélkül sem lehet ezt megtenni. Ezek olyan problémák, amelyek egyre erősödő jellegűek már a nemzetközi feszültségek vonatkozásában is, az Európai Unió tagállamaiban, de a világ más országaiban elfogadott új szabályozásokkal hozhatóak összefüggésbe. Ezért egyre gyakoribb, hogy a vállalatok elveszítik nyereségük jelentős részét, amivel pedig számoltak az újabb fejlesztések, beruházások megvalósításánál – például csak egyszerűen az árfolyam-ingadozások hatására, amelyeket nem lehet előre látni. Ez a helyzet olyan pénzügyi kockázatokat jelent, amelyek a vállalat létét veszélyeztetik, és annál inkább megkövetelik a nagyobb figyelmet a menedzsment-könyvvitelben, a pénzügyi terezés, ellenőrzés rendszerében és más olyan területeken, amelyek a külső környezet okozta folyamatos, gyakran meglepő változásokból következnek.

7. A piaci nyereségesség elemzése
Nyilvánvaló, hogy a nehéz hipererős gazdasági versenykörnyezetben a vállalatoknak komoly erőfeszítésükbe kerül saját létezésük fenntartása, és csak kevés vállalat rendelkezik olyan potenciállal, amely elég a fejlődésének biztosításához. Más kérdés, hogy milyen mértékben lényeges a vállalat diszponibilitásának meggyengülése okozta akut problémák megoldása, és a csúcsmenedzsment alkalmas-e megfelelő mértékben előre látni a változásokat, és ennek megfelelő irányt szabni a további fejlődésnek, úgy rövidtávon, mint tágabb időhorizonton. Maga a vállalat stratégiája kap teljesen új dimenziókat, mivel nem lehet számítani a vállalat hosszú távú tervezésére és az eddig alkalmazott információ- és mutatórendszerre, amelyek meghatározzák a vállalati belső pénzügyi irányítását. Érthető, hogy a vállalat vezetése az új helyzetben kénytelen alapvetően a nyereségképzésre koncentrálni, és a világpiaci pozíciójának és aktivitásainak viszonyában nagyobb mértékben kell foglalkoznia az internacionalizáció és a globalizáció kérdéseivel.

8. Beruházási stratégia és beruházási projektek
Az új befektetések kérdése egyben a vállalat létezésének és azoknak a jövőbeli megoldásoknak a kérdése is, amelyeket az új források saját és szisztematikus létrehozása tesz lehetővé. Ha a stratégia hosszú távon veszít hatékonyságából, akkor a befektetési projekteket veszélyezteti a jövőbeni helyzetek magas bizonytalansági foka. Ezentúl a vállalatoknak nemcsak a gyártást kell modernizálniuk, de meg kell felelniük a világ döntési szférája által támasztott követelményeknek is, amelyek mindenekelőtt a környezet védelmét szolgálják. A döntési szféra alapdokumentumaiban egy sor olyan más követelmény is szerepel, amelyek célja a vállalat olyan teljesítményének biztosítása, amely megfelelne a jövőben, a tervezési időhorizontban ahhoz, hogy vállalat egyrészt a minőség és az újdonság tekintetében olyan termékeket hozzon létre, amelyek jellegüket tekintve újak, forradalmiak, megvan a lehetőségük arra, hogy áttörést érjenek el a világpiacon, és jellemző rájuk a magasabb hozzáadott érték figyelembe véve a termékek létezését.

KINEK SZÓL EZ A KÖNYV?

A könyv a széles szakmai közönséget kívánja megszólítani. A posztgraduális képzések, átképző tanfolyamok résztvevőinek, doktoranduszoknak és egyéb felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak megkönnyíti e bonyolult problémakör tanulmányozását.
A könyv hidat képez elmélet és gyakorlat között, vállalattulajdonosok, részvényesek, vállalati felső- és középvezetők számára használható. Különböző szakterületek szakemberei számára hasznos, ugyanis a tárgyalt témákat szemléletileg az irányítás mint univerzális jelentőségű tudományterület fogja át.

Szerző:
Kassay, Stefan
Kiadás éve:
2018
Információk:
Keménytáblás, díszdobozban
ISBN:
978 963 693 912 0
8.000 Ft 5.600 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion