Irányítás 17–20.

Az Irányítás című kiadói sorozatban fokozatosan jelennek meg az egyes problémakörökben új ismereteket tartalmazó kiadványok.
A sorozat ötödik, egyben befejező kötetének elemei a következők:
17. Tudásalapú vállalat
18. Esettanulmányok
19. Új Világ, új Lehetőség
20. Mellékletek, következtetések

17. Tudásalapú vállalat
A való élet gyakorlati tapasztalatokkal szolgál, és ellenőrzi az elméletet. Ha a valóság szöges eltérést mutat az elmélettel, akkor a feltételek, a célok és a projektek csak kis hasznot biztosíthatnak, lassan elmúlnak, felesleges időveszteséget jelentenek. Az utóbbi évek sorsfordító társadalmi változásai és a való élet kikényszerítik a gondolkodás változásait, az új megoldásokat és kiindulópontokat. Az eddigi igazságok komoly módosításokat igényelnének, egyszerűbb, ha elfelejtjük azokat. A társadalmi-gazdasági változások és reflexióik a vállalatirányításban, a tudás és a tudásalapú társadalom összetevői tartalmilag magukban foglalják a társadalmi változások folyamatainak magyarázatát és a következményeiket az emberi élet minőségére és az emberi viselkedésre.

18. Esettanulmányok
Az idő kérlelhetetlen diktátor. Ma minden máshogy van, mint évekkel ezelőtt, amikor kialakult a mű struktúrája. Akkor egyértelmű volt a cél: fenntartani a vállalatot, túlélni a globális válság okozta bonyolult időket, és segíteni a vállalatoknak az új, hatékony módszerek és eszközök bemutatásával, amelyekkel biztosítható lehet a versenyképesség növelése a bonyolult globális környezetben. A kedvező visszajelzések alapján, amelyek a pentalógia első négy kötetének kiadása után érkeztek, már ma kijelenthetjük, hogy az aktuális jelenségek elméleti megállapításai és a vállalati folyamatok megfelelően közelítettek egymáshoz, az adott időszakra vonatkozóan még időben is. A gondolatok felosztása a mű tartalmában és annak kvalitatív megközelítése, hogy „mi volt”, „mi van” és „mi vár ránk” egyike azoknak a módszereknek, amelyekkel tudatosítani lehet, hogy a fejlődés a földgolyón visszafordíthatatlan. A ma problematikájának csak a jövőbe mutató leírása még nem biztos, hogy elég napjaink lényegi kérdéseinek teljes megértéséhez, ezért fontos kiegészítői a pentalógia minden kiadott kötetének azoknak a konkrét sikeres vállalatoknak vagy intézményeknek a mélységükben megvilágított példái, amelyek az adott időszakban letértek az irányítás megszokott útvonalairól, és saját utat kerestek maguknak.

19. Új világ, új lehetőség
Új világ, az új világ kultúrájának alakítása. Mi vár az emberre, milyenek lesznek a vállalatok és a vállalkozók, mi vár ránk a legközelebbi évtizedekben? Ez a néhány kérdés aggodalmat, kétségeket ébreszt, vagy akár a jövőtől való félelem is felébredhet. Napjaink embere, az ember „ebben a vad világban” megállás nélkül és egyre sürgetőbben keresi a választ arra a kérdésre, hogy mi történik majd a közeljövőben. A válaszokat nem mindig csak a sámánok előrejelzései vagy zavaros fantazmagóriák jelenthetik. Milyen tehát a lehetséges emberi jövő, milyenek a lehetséges alternatívák? Kétségtelen, hogy már az a tény is erkölcsi hiba, hogy a társadalom egyre többet termel ugyanannyi idő alatt, de a populáció többsége mégis hiányt szenved alapvető szükségletekben is. A jövőtől való félelmek rejtőzhetnek magában az intellektuális fejlődésben is, mivel az ember annál inkább tudatosítja a létét fenyegető veszélyeket. Közvetlenül érik a globalizációs hatások a válság következtében is. Egyértelmű, hogy a tudományos-műszaki fejlődés a változások és a társadalmi mozgások akcelerátora. Tartalmazza az önmagunkról szóló döntések szabadságának lehetőségét anélkül, hogy megbéklyóznák az alkalmazotti viszonyok, a munkaadó előírásainak való törvényszerű alárendelődés. A szabadság lehetősége a veszélyeztetés lehetőségévé változik. Sejthetjük-e már ma, hogy milyen alternatívák körvonalazódnak? Milyen lesz az ember jövője… milyen lesz a világ?

20. Mellékletek, következtetések
A tanulás és növekedés problematikájának könyv alakban való kiadásának előkészítése óta a globális térben is sok, az emberek életét befolyásoló esemény történt. Változik a társadalom, változik a gazdaság, és a politikai nézetek is módosulnak, és a nagy nyomás hatására természetesen változik az emberi pszichikum is. Mindennap új és új vélemények látnak napvilágot az ember jövőjével kapcsolatban, új filozófiai elképzeléseket fogalmaznak meg az élet értelméről, az emberi létről és a vállalkozás értelméről is.
Ha mindezt összefoglaljuk, akkor megmarad nekünk a legmélyebb érdeklődés tárgyaként az ember, annak gondolkodása, viselkedése, döntéshozatala és cselekedetei. A tanulásra, önmagunk és a környezetünk tökéletesítésére való képesség, egy adott közösség érdekei mentén való bekapcsolódás a közös munkába, az új értékek létrehozására szolgáló célzott rendszerek kialakítása. Kommunikálni, együtt élni és együtt dolgozni az érdekeink és szükségleteink mentén, figyelembe véve a társadalom fejlődését és saját aktív részvételünket a társadalmi fejlődésben, valamint a kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködés és tolerancia fenntartásában más kultúrák viszonyában. És itt már csak egy kis lépésre vagyunk attól, hogy újra elgondolkodjunk az idő folyásán és a lehetséges alapvető változásokon mindenekelőtt a vállalatirányítás kérdéseiben, figyelembe véve a várható jövőt.

Szerző:
Kassay, Stefan
Kiadás éve:
2021
Információk:
keménytáblás, díszdobozban, A5 formátum
ISBN:
978 963 556 215 2
8.000 Ft 5.600 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion