Rólunk

A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A kiadó átlagosan évi 80 kiadványt jelentet meg, melyek túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki.

A 20. század második felében a Gondolat volt az igényes tudományos ismeretterjesztés legfontosabb hazai kiadója, lett légyen szó társadalomtudományról vagy természettudományról, hazai szerzők munkájáról vagy lefordításra érdemesnek tartott külföldi monográfiáról. A 2000-es évek elején független és magántulajdonú kiadóként újjászerveződő Gondolat tudatosan igyekezett megőrizni hagyományos profilját – a hangsúlyt némiképp a társadalomtudományra és a hazai szerzők könyveire helyezve –, miközben folyamatosan kereste (és ma is keresi) az új utakat. Kiadványainak spektruma így ma is kiterjed a hagyományos társadalomtudományi területekre – mint a filozófia, a szociológia, a jog vagy a történelem –, ugyanakkor fontos elemként jelennek meg benne olyan, a régi Gondolatra talán kevésbé jellemző tudományágak, mint a pszichológia, a pedagógia vagy az ókortudomány, továbbá olyan kurrens tudományterületek is, mint a kultúra- és médiatudomány vagy az információs társadalom kutatása.

Az említett útkeresés egyik legmarkánsabb, legizgalmasabb eredménye a 2002-ben elindult szépirodalmi kiadványsorozat. A sorozat középpontjában kezdettől fogva a kortárs európai, illetve orosz regény állt, s az évek során, a legkiválóbb műfordítók segítségével, számos világszerte elismert szerzőt – köztük Vlagyimir Szorokint és Arnon Grunberget – és sok díjnyertes regényt ismertetett meg a magyar olvasókkal. A fordítások palettája igen széles: az angol, német, francia és orosz szerzők könyvei mellett fontos vonulatot jelent számunkra a holland, valamint az észak-európai (norvég, svéd, finn, izlandi és észt) irodalom. A Gondolat évente nyolc-tíz kortárs külföldi regényt jelentet meg. Ez a címszám talán már elég magas ahhoz, hogy valamiféle ívet rajzoljon ki, ugyanakkor kellőképp alacsony ahhoz, hogy minden egyes könyvet a magunkénak érezhessünk, s mind a kiválasztásuk, mind az elkészítésük során a lehető legnagyobb figyelemben részesítsünk. Az egyes szépirodalmi kötetek fordításának támogatásáért ehelyütt is köszönet illeti az Európai Unió Kultúra Programját (jelenlegi nevén: Creative Europe, Literary Translation Projects), valamint a fordítástámogatást koordináló nemzeti alapítványokat (Dutch Foundation for Literature, Eesti Kultuurkapital, FILI, Flemish Literature Fund, Icelandic Literature Center, Ireland Literature Exchange, Mikhail Prokhorov Foundation – TRANSCRIPT, NORLA, Pro Helvetia, Swedish Arts Council).

Úgy gondoljuk, hogy bármely kiadó működésének két legfontosabb előfeltétele a könyvek szeretete és az olvasók érdeklődése. Azon dolgozunk tehát, hogy a könyvek iránti szeretetünk minden egyes Gondolat-köteten érezhető legyen, s hogy e könyvek meg is találják olvasóikat.