Filológiai Közlöny 2020/1.

A Filológiai Közlöny az egyetlen hazai irodalomtudományi folyóirat, mely a külföldi irodalmak, a világirodalom folyamatainak feltérképezését, megértését állítja középpontba. Modern filológiai és komparatisztikai irányultsága révén igyekszik felvázolni a kapcsolatot a magyar irodalom és a nemzetközi irodalmak között. A folyóirat a régebbi és a jelenkori külföldi irodalom olyan fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglalkozik, amelyeknek jelentős elméleti háttere és hozadéka van, és amelyek magyarországi megjelenése, közvetítése fontos a magyar irodalomtudomány és irodalmi köztudat alakulásában. A Filológiai Közlöny magyar nyelvű megnyilatkozási és kommunikációs lehetőséget teremt az egyetemeinken és kutatóhelyeinken dolgozó modern filológusoknak, komparatistáknak.

LEOPARDI KÖLTÉSZETE ÉS FILOZÓFIÁJA
• Franco D’Intino, Massimo Natale: Leopardi. Bevezetés
• Horváth Kornélia: A visszatérés alakzatai. Leopardi Il passero solitario (A remete rigó) című verse
• Hoffmann Béla: Giacomo Leopardi Holdnyugta című költeményéről
• Tóth Tihamér: Filozófia és szatíra Leopardi Paralipomeni della Batracomiomachia című művében
• Kelemen János: Leopardi filozófiájáról
• Tóth Tihamér: Leopardi, a pesszimista költő-filozófus romantikus allúziójáról
• Pál József: Leopardi hatása Michelstaedter költészetére
• Vígh Éva: A „magányos veréb” toposz-változatai az itáliai művelődésben és Leopardi

MŰHELY
• Burján Ágnes: Az átváltozás terei. Pilinszky és Rilke
• Mudriczki Judit: A műfordítás mint „politikai cselekedet” avagy miként vált Juhász Ferenc a legjelentősebb magyar költővé az angolszász világban

RECENZIÓ
• Kaposi Márton: „Az egyik tudása a másikéra épül”. Segítő magyarázatok Dante olvasásához

Kiadás éve:
2021
Információk:
kartonált
ISBN:
ISSN 0015-1785
1.000 Ft 700 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion