Filológiai Közlöny 2018/1.

A Filológiai Közlöny az egyetlen hazai irodalomtudományi folyóirat, mely a külföldi irodalmak, a világirodalom folyamatainak feltérképezését, megértését állítja középpontba. Modern filológiai és komparatisztikai irányultsága révén igyekszik felvázolni a kapcsolatot a magyar irodalom és a nemzetközi irodalmak között. A folyóirat a régebbi és a jelenkori külföldi irodalom olyan fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglalkozik, amelyeknek jelentős elméleti háttere és hozadéka van, és amelyek magyarországi megjelenése, közvetítése fontos a magyar irodalomtudomány és irodalmi köztudat alakulásában. A Filológiai Közlöny magyar nyelvű megnyilatkozási és kommunikációs lehetőséget teremt az egyetemeinken és kutatóhelyeinken dolgozó modern filológusoknak, komparatistáknak.

TARTALOM
Vörös István: Játék a kompromisszum nevű hangszeren
Szénási Ferenc: Kötött formák a prózában – kötöttségek a prózafordításban
Hetényi Zsuzsa: Két sima, egy fordított. A fordító Nabokov, az önfordító Nabokov és a Nabokovot fordító paradoxonai
Gulyás Adrienn: Két klasszikus újrafordítása. Tanulmány Salinger The Catcher in the Rye és Camus L’étranger című regényének új magyar fordításairól
Ádám Anikó: A fordítás hullámhosszán
Galambos Dalma: Az ekvivalencia kérdései Richard Wagner Die Walküre című operájának három magyar fordításában

MŰHELY
Fogarasi György: Kísértet, elmélet: Coleridge és Luther
Samuel Taylor Coleridge: Kísértetek és jelenések
Thomas Wedgwood: Vizsgálódás a távolságról való fogalmunk eredetét illetően. (A néhai Thomas Wedgwood hátrahagyott jegyzetei alapján)
Szőke Kornélia: Régi és új bolondok. Sebastian Brandt Bolondok hajójának 18. századi átdolgozása

RECENZIÓ
Tóth Tihamér: Az Isteni Színjáték forrásainak és hatásának tükrében. „Elhallgatom, hogy rájöhess magadtól”. Az Isteni Színjáték forrásai és hatása. (Szerk. Draskóczy Eszter, Ertl Péter, Pál József, Szeged, ONIT, 2016.)
Számunk szerzői

Kiadás éve:
2018
Információk:
Negyedévente megjelenő filológiai folyóirat
ISBN:
ISSN 0015 1785
1.000 Ft 700 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion