Vallástudományi Szemle 2021/2. szám

A TARTALOMBÓL

Péntek D.: A Seol lokalizálása és topográfiája a Héber Biblia imádságaiban
Magdus T.: Halál, születés, házasság, beavatás. Ceres istennő alakjának megjelenése a római liminális rítusokban
Réfi Oszkó D.: A Noti ti a dignitatum képi anyagának vallástudományi vonatkozásai a késő római uralkodókultusz kontextusában
Kisnémet F.: A monostor és a monostoron kívüli világ kapcsolata néhány korai szerzetesi regula tükrében
Székely T.: Az önalacsonyítás motívuma Canterburyi Anselmus imádságaiban és meditációiban
Iványi M. P.: Misztérium, taqiyya és okkultáció: síita sajátosságok vagy világvallásokon átívelő fogalmak?
Keserű P. F.: Horváti Békés János: Üdvözlővers Bázelből (RMK III. 2647)
Kocsis P.: A vallási pluralizmus értékelése a páli levelekben
Gimesi Zs.: Az igehirdető lelki vonásai (Ravasz László református püspök személyéről prédikációi alapján)
Lőrinczi P.: Vallástudomány és vallástörténet Debrecenben

Kiadás éve:
2022
Információk:
kartonált, 250 oldal
ISBN:
ISSN 1786-4062
800 Ft 560 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion