Filológiai Közlöny 2019/3.

A Filológiai Közlöny az egyetlen hazai irodalomtudományi folyóirat, mely a külföldi irodalmak, a világirodalom folyamatainak feltérképezését, megértését állítja középpontba. Modern filológiai és komparatisztikai irányultsága révén igyekszik felvázolni a kapcsolatot a magyar irodalom és a nemzetközi irodalmak között. A folyóirat a régebbi és a jelenkori külföldi irodalom olyan fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglalkozik, amelyeknek jelentős elméleti háttere és hozadéka van, és amelyek magyarországi megjelenése, közvetítése fontos a magyar irodalomtudomány és irodalmi köztudat alakulásában. A Filológiai Közlöny magyar nyelvű megnyilatkozási és kommunikációs lehetőséget teremt az egyetemeinken és kutatóhelyeinken dolgozó modern filológusoknak, komparatistáknak.

AZ OSZTRÁK SZÁZADFORDULÓ ÉS MODERNIZMUS IRODALMA

• Orosz Magdolna: Virágkor és válság. A bécsi századforduló kultúrája és irodalma
• Bernáth Árpád: Hermann Broch. Avagy az irodalom szerepe a tiszta ész és az egyre hatékonyabban működő gazdaság korában
• Bognár Zsuzsa: Teljességvágy és tradícióteremtés.
Hugo von Hofmannsthal esszéi
• Szendi Zoltán: A lét mozgásformái Rilke lírájában
• Ritz Szilvia: A könnyű lét elviselhetetlensége. A felelősségvállalás és az etikus viszony hiánya Arthur Schnitzler két elbeszélésében
• Mihály Csilla: „Melyik színházban játszanak?” Figurális és szcenikus ismétlésstruktúrák Franz Kafka A per című regényében
• Csúri Károly: Georg Trakl lírai szövegvilágainak poétikája
• Orosz Magdolna: Összeomlás és emlékezet.
Történelmi traumák narratívái az osztrák irodalomban

MŰHELY
• Hárs Endre: „A dualizmus legrokonszenvesebb irodalmi megtestesülése osztrák–magyar hazánkban”.
Hevesi Lajos (1843–1910) és a századforduló publicisztikája
• Kurdi Imre: „Örök virágok” vagy „hamis barátok”?
Rilke Apolló-szonettje Tóth Árpád fordításában
• Csúri Károly: Egy költői világ szemantikája. Módszertani megjegyzések Georg Trakl Ruh und Schweigen című versének magyarázatához

Kiadás éve:
2019
Információk:
kartonált, 156 oldal
ISBN:
ISSN 0015 1785
1.000 Ft 700 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion