Modern Nyelvoktatás 2020/1-2.

TARTALOM (TABLE OF CONTENTS)

CSIZÉR KATA – ÖVEGES ENIKŐ: Idegennyelv-tanulás, nyelvi tervezés és tantervek. Előszó

TANULMÁNYOK (ARTICLES)

BÁRDOS JENŐ: A félreismert Közös európai referenciakeret (KER, 2001) és Társkötete (2018): kritikai elemzés (The misinterpretation of the CEFR (2001) and its Companion Volume (2018): A critical analysis).

LUKÁCSI ZOLTÁN – FŰKÖH BORBÁLA: A tantervi hatékonyság vizsgálata az egyetemi szaknyelvoktatásban (Progress monitoring in English for specific purposes in tertiary education)

CSIZÉR KATA – ÖVEGES ENIKŐ: Nyelvtanulási autonómia és nyelvi tervezés: egy vegyes módszerű kutatás eredményei (Language learning autonomy and language plannig: The results of a mixed-methods study)

P. MÁRKUS KATALIN: A szótárhasználat jelene és jövője a közoktatásban – a nyelvoktatást szabályozó dokumentumok és segédanyagok tükrében (Dictionary use in public education – Present and future)

MIKUSOVÁ MELINDA: A magyar és finn nemzeti alaptanterv összehasonlító elemzése az önszabályozó nyelvtanulás szempontjából (Comparative analysis of the Hungarian and Finnish national core curricula,with a focus on self-regulated language learning)

HUSZTI ILONA: Az ukrajnai idegen nyelvi tanterv (The foreign language curriculum in Ukraine)

KEGYES ERIKA – LANZMAIER-UGRI KATHARINA: Ausztriai és magyarországi nyelvi képzési nyelvi képzési kerettantervek és helyi tantervek interkulturális cél- és tartalomrendszerének összehasonlító vizsgálata (The comparative analysis of Austrian and Hungarian teacher education: The intercultural aims and contents of language development frame and local curricula)

KEIL ANNA: Nyelvtanárok és nyelvtanár tanulók percepciói a hazai tartalmi szabályozásról: egy kvalitatív kutatás (Language teachers’ and teacher trainees’ perceptions of content regulations: A qualitative study)

INTERVIEW (TALKING SHOP)

MyOn: egy olvasást fejlesztő program felhasználása az angoltanításban. Öveges Enikő interjúja Marjai Katával (MyOn: using a reading skill development programme in English language teaching)

KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEW)

SOPRONI ZSUZSANNA: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Companion Volume with New Descriptors.

ÁDÁMKU SZABINA: Öveges Enikő – Csizér Kata (szerk.): Vizsgálat a köznevelésben folyó idegennyelv-oktatás kereteiről és hatékonyságáról. Kutatási jelentés

Szerző:
Nádor Orsolya, M. Pintér Tibor (szerk.)
Kiadás éve:
2020
Információk:
kartonált
ISBN:
ISSN 1219-638X
1.500 Ft 1.050 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion