Modern Nyelvoktatás 2019/3-4.

TARTALOM (TABLE OF CONTENTS)

EINHORN ÁGNES: Mérés és értékelés – múlt, jelen jövő. Előszó

TANULMÁNYOK (ARTICLES)

A nyelvtudásmérés múltja és jövője

BÁRDOS JENŐ: A magyar Állami Nyelvvizsga öröksége: (ne) nézz vissza haraggal? (The legacy of Hungarian State Language Examinations: (don’t) look back in anger?)

BENKE ESZTER: Egy siKERtörténet: mit kapott az oktatáspolitika és a nyelvoktatás a Közös európai referenciakerettől? (A success story: how has the Common European Framework of Reference for Languages informed education policy and language instruction?)

LUKÁCSI ZOLTÁN: Új utak a nyelvi mérésben (New trends in language testing)

TANKÓ GYULA: A validálási folyamat érvelésalapú megközelítéséinek áttekintése (An overview of argument-based assessment validation)

A vizsgáztatás problémái

CSIZÉR KATA – ÖVEGES ENIKŐ: Idegennyelv-tanulási motivációs tényezők és a nyelvi vizsgák Magyarországon: összefüggések vizsgálata egy kérdőíves kutatás segítségével (The relationship between foreign language learning motivation and language exams: the results of a questionnaire study).

SZABÓ GÁBOR: A szövegnehézség vizsgálata az emelt szintű angol érettségi olvasáskomponensében (Examining text difficulty in the reading component of the advanced level school-leaving exam in English).

KISZELY ZOLTÁN: Értékelési skálák használata a beszédkészség és íráskészség vizsgákon (Rating scales in speaking and writing performance assessment in high-stakes examinations)

Az osztálytermi értékelés

CSÉPES ILDIKÓ: Hogyan fejleszthető a tanárok nyelvtudásmérési és értékelési műveltsége? Az Erasmus+ TALE projekt tanulságai (How to facilitate language teachers’ assessment literacy? Lessons from the Erasmus+ TALE Project)

VÍGH TIBOR – KISS-KOVÁCS RENÁTA: Hogyan értelmezik a tanárszakosok a tanulói értékelés fogalmát? (How do teacher trainees interpret student assessment?)

MŰHELYTITKOK (WORKSHOP)

Műhelytitkok: a fejlesztő értékelés gyakorlata

EINHORN ÁGNES: Fejlesztő értékelés a felsőoktatásban – módszertani mozaik (Formative assessment in higher education – a methodological review)

ERDEINÉ BACHER KATALIN: A fejlesztő értékelés a nyelvórán – példák a szakgimnáziumból (Formative assessment in the language class examples from a vocational secondary school)

VARGA ZOLTÁN BALÁZS – SALAMON ANIKÓ: A fejlesztő értékelés gyakorlata a nyelvoktatásban egy szakképzési centrumban (Language teachers’ practice of assessment for learning in a VET center)

PROJEKTSZEMLE (PROJECT REVIEW)

SZABÓ CSILLA: Az eTransFair projekt portáljai: értékelési technikák és módszertani ötletek fordítást oktató szakemberek számára

HÍREK (NEWS)
KISZELY ZOLTÁN: Változások a nyelvi mérésben. Beszámoló az EALTA 2019. évi 16. konferenciájáról

KISS-KOVÁCS RENÁTA: Beszámoló a XVII. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról (PÉK 2019). Szeged, 2019. április 11–13

KIEGÉSZÍTÉS

Szerző:
Nádor Orsolya, M. Pintér Tibor (szerk.)
Kiadás éve:
2020
Információk:
kartonált, 228 oldal
ISBN:
ISSN 1219-638X
1.500 Ft 1.050 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion