A csizmás képviselő. Pécsi József élete; nemzetgyűlési és képviselői tevékenysége (1945-1949) korabeli dokumentumok alapján

A könyv bevezetőjéből:

Édesanyám, Rejtő Pálné Pogács Mária 1924-ben teljesen árva maradt. Édesapja az első világháborúban, édesanyja 9 év múlva meghalt. Az árva kisleányt nagybátyja, a Veszprém megyei, Gecse községben élő Pécsi József és felesége vették pártfogásukba. Gyermekeikkel együtt nevelték, iskoláztatták, tanítónő lett belőle. Édesanyám egész életében hálás volt rokonainak nevelésükért, taníttatásáért. A maga módján igyekezett viszonozni jó cselekedetüket. Nagyon sokat mesélt azokról az évekről, amelyeket a Pécsi családdal együtt töltött. Emlékeit fel is jegyezte. Sok családi dokumentumot megőrzött, sok történetet, legendát, anekdotát örökített meg. Különösen nagybátyja, Pécsi József emlékét őrizte mély tisztelettel.

Az 1950-es éveket megelőző, 1945-től kezdődő és Pécsi József haláláig (1952) terjedő nehéz időszakról, nagybátyja politikai pályafutásáról azonban nem sokat hallottam. Nem csoda, hisz a téma kislánykoromban, sőt az 1960-as és 1970-es években is tabu volt a családban. Csak a közvetlen hozzátartozók későbbi históriái adtak bővebb információt arról, hogy a Pécsi nagypapa – ahogy én felismertem – nem „kis kaliberű” ember volt.

Kb. három éve elhatároztam, hogy áttanulmányozom az adott történelmi időszakot, mert szerettem volna megismerni fő vonalaiban, sőt részletekbe menően is Pécsi nagypapám történetét. Anyám emlékiratain, unokanővéreim és unokatestvéreim emlékein, fénykép- és dokumentumanyagukon kívül elsősorban a korabeli sajtóra, személyes emlékeimre és levéltári anyagokra támaszkodtam. A leírtakat Ivancsics Imréné Pécsi Gabriella, Pécsi József 2019-ben jó egészségnek örvendő lánya visszaemlékezései bővítették és hitelesítették.

Az eddigi eredmény meggyőzött arról, munkám nem volt hiábavaló. Hisz az élettörténet áttanulmányozásával minden jobban átláthatóvá vált számomra: az 1945–1949 közötti évek történelme, a Pécsi család gyermekei és unokái életének alakulása, az időben és térben szétszakadt, de mégis összetartozó családtagok sorsa.

A szerző

Szerző:
Gönczöl Lászlóné
Kiadás éve:
2021
Információk:
keménytáblás, 174 oldal
ISBN:
978 963 556 059 2

NEM RENDELHETŐ