Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban

E kötet tanulmányai főként olyan 18–19. századi matematikusok,
fizikusok és csillagászok munkásságát
és szövegeit állítják középpontba, akik más diszciplináris
és kulturális területek jelenségeire, illetve a korabeli
filozófia problémáira is reflektáltak. A newtoni
mechanika, a karteziánus vagy a kanti filozófia – a maitól
még jelentősen eltérő diszciplináris határok következtében
– jellemzően nem külsőleges viszonyítási pontot jelentettek
a kor természettudósai számára, hanem maguknak
a természettudományos kérdésfelvetéseknek a részét
képezték. A kötet egyik érdekes tanulsága, hogy mindez
a kor néhány magyar természettudósának és írójának
– korábban ebből az aspektusból alig elemzett – munkáiban
is megfigyelhető. A tanulmányok tehát a szóban
forgó területek – a legutóbbi két évtized nemzetközi
tudománytörténeti kutatásainak eredményeit is integráló
– kultúrtörténetét kívánják bemutatni, ezzel tisztelegve
a 100 éve született Simonyi Károly professzor emléke előtt.

Szerző:
Gurka Dezső (szerk.)
Kiadás éve:
2016
Információk:
Kartonált, 221 oldal
ISBN:
978 963 693 718 8

NEM RENDELHETŐ