Hol vagy, István király? A Szent István-hagyomány évszázadai

A kötet a 2000-ben, a Tihanyi Apátságban lezajlott nagy sikerű interdiszciplináris konferencia előadásait tartalmazza (Szent István alakja a régi magyar és európai irodalomban, művészetben és történetírásban: A késő középkortól a 18–19. század fordulójáig). A tanulmánnyá formált előadások módosítják az államalapító uralkodóról a köztudatban eddig élő képet. Nem a történeti alak, a valóban élt István életrajzi adatainak helyesbítéséről van szó, még csak nem is tetteinek megítélésében történt változásról, hanem arról, hogy a szerzők vizsgálódásának tárgya maga a hagyomány, az a több évszázados folyamat, amelynek során megformálódott Szent István király mai alakja. Akár többes számban is fogalmazhatunk: István király mai alakjai – hiszen nemigen vitatható, hogy a különböző politikai és szellemi csoportosulások ma is különböző hangsúlyokkal hivatkoznak az államalapító királyra. Vannak, akiknek a „szentség” a fontos, vannak, akiknek az államalapítás gesztusa, és olyanok is, akik a pogány tradíció felszámolásának brutalitását kritizálják (vagy éppen határozottságát értékelik). A kötet művészettörténeti, történészi, néprajzos, egyháztörténeti, irodalomtörténeti kiindulópontú írásai ezeket a tradíciókat igyekeznek követni, megragadni a történelmi pillanatokat, amikor István király alakjára az értelmezések és átértelmezések egy-egy újabb rétege rakódott. Részletesen mutatják be a politikai indíttatású kultusz-újítások retorikai és ikonográfiai technikáit, irodalomtörténeti és néprajzi elemzésekkel végzik el a kampányok hatásvizsgálatát (mennyi áramlott szét a közköltészetben és a folklórban a magaskultúra jelenségeiből), valamint kitérnek arra is, hogy az államalkotó, de nem magyar ajkú lakosság (horvátok, németek) kettős identitásának formálásában milyen szerepet játszott Szent István szimbolikus figurája.

Szerző:
Bene Sándor (szerk.)
Kiadás éve:
2006
Információk:
kartonált, 345 oldal
ISBN:
9639610577
3.980 Ft 2.786 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion