Magyar Filozófiai Szemle 2018/1.

Márkus György: Nyelv, tudomány, kultúra

E számunk Márkus György filozófiai munkásságának állít emléket. Itt jelenik meg első ízben a Munka, instrumentális cselekvés és az emberi létfenntartás módjai. Kísérlet a történelmi materializmus „ökológiai” rekonstrukciójára című tanulmány, amely Márkus pályájának, a marxizmustól a posztmarxizmushoz vezető átmenetnek egy eddig nem hozzáférhető, fontos dokumentuma. Emellett további dokumentumokat is közlünk Márkus tudományos pályájával kapcsolatban, valamint olyan tematikus esszéket, amelyek az emigrációban írott művekhez kapcsolódva a tudományok és a kultúra természetére vonatkozó kérdéseket vizsgálnak: így Márkus nézeteit a tudomány és a hermeneutika, illetve a magasművészet és a tömegkultúra viszonyáról.

Tartalom

Márkus György filozófiája (Ambrus Gergely)
DOKUMENTUM
Bevezetés (Kis János)
Márkus György: Munka, instrumentális cselekvés és az emberi létfenntartás módjai. Kísérlet a történelmi materializmus „ökológiai” rekonstrukciójára
FÓKUSZ
Erdélyi Ágnes: Márkus György
Bodnár M. István: Márkus György (visszavont) doktori eljárásáról
Kelemen János: Opponensi vélemény Márkus György Language and Production című, doktori disszertációként benyújtott könyvéről
Fehér M. István: Márkus, Diogenész, Gadamer. Gondolati körök a hermeneutika „helyes” értelmezése körül, avagy az-e a helyzet, mint amikor a hóhért akasztják?
Békés Vera: Márkus György tudományképéről
Olay Csaba: Magaskultúra és tömegkultúra Márkus György gondolkodásában
Bárány Tibor: Magasművészet és tömegművészet az antinómiák korában
SZEMLE
Blandl Borbála: Márkus György: Kultúra, tudomány, társadalom
Paár Tamás: A filozófia magyar mártírja
Fejes Péter: Kant és magyar kommentátorai
MEGEMLÉKEZÉS
Weiss János: Frankfurt centrumában és perifériáján. Karl-Otto Apel 1922–2017
E számunk szerzői
Summaries

Kiadás éve:
2018
Információk:
kartonált, 194 oldal
ISBN:
ISSN 0025 0090
1.200 Ft 840 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion