Információs Társadalom 2016/4.

Üdvözlet az olvasónak!

TANULMÁNYOK
Pintér Dániel Gergő
A rendőrség kommunikációja a 2016-os budapesti robbantás kapcsán: az első hivatalos megszólalás jelentősége a krízismenedzsmentben
Jelen tanulmány a válságmenedzseri szakma protokolljának fényében vizsgálja a magyar rendőrség kommunikációját a 2016-os budapesti robbantás kapcsán. A cikk során kiemelt hangsúlyt fektetek az első reakcióig eltelt időre és az úgynevezett átmeneti nyilatkozat fontosságára, mely nemcsak meggátolhatja a válságszituáció problémakörének tágítását, de az érdemi tájékoztatásig nyilvános igazodási pontot is adhat. Amellett érvelek, hogy kemény válságok esetén a hivatalos álláspont ismertetésének késlekedése információs deficitet okozhat és a krízisnyilvánosság más, kevésbé hiteles források felé fordulását eredményezheti. A következőkben sorba veszem a válságok kirobbanását követő, kritikus 24 óra tipikus kísérőjelenségeit, majd részletesen bemutatom, hogy ezek mennyiben tehetik intenzívebbé a krízist. A tanulmány tézise szerint a sikeres válságkommunikáció 1. a média torzításaival és 2. a tömegben artikulálódó magánemberek szavával, vagyis a felhasználók által generált tartalmakkal és a potenciális összeesküvés-elméletekkel ugyanúgy kalkulál, mint egy kompetens szakértő nyilatkozatával, hiszen ezek a tartalmak a közösségi média közvetítésével akár tömegeket befolyásolhatnak.

Bátfai Norbert – Bersenszki Márió – Lukács Miklós – Besenczi Renátó – Bogacsovics Gergő – Jeszenszky Péter
Az e-sport és a robotpszichológia közös jövője
Jelen közlemény célkitűzése egyrészt az e-sport adott vertikális területei státuszának rövid áttekintése az interdiszciplináris, tudományos kutatás szempontjából, másrészt az e-sport és a mesterséges intelligencia kutatások kapcsolatának vizsgálata, különös tekintettel a lehetséges kutatási kitörési pontok feltárására. Az eredmények a fejlesztendő Entrópia Samu című új e-sport projekt zászlaja alatt kerülnek bemutatásra. A közlemény külön kitér az egyetemi közegben alapítandó e-sport csapatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. A munka végső tézise, hogy a jövő programozása nem egyéni fejlesztőkön, hanem tömegek e-sportolásán alapszik majd.

Námesztovszki Zsolt – Balázs P. Dorottya – Kovács Cintia – Major Lenke – Karuović Dijana
Tanulói aktivitás mintázatai három MOOC képzés alapján
Manapság egyre több szó esik az időtől és helytől független tanulásról, amely elektronikus eszközök segítségével valósul meg. Ezen eszközök szervezett és összefogott megjelenítését biztosítják a MOOC (Massive Open Online Course) típusú kurzusok. Ezek a kurzusok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az oktatók és a tanulók körében is, és egyre több ilyen struktúrájú képzés jelenik meg. Az utóbbi években magyar nyelvű képzések is egyre gyakrabban érhetők el, azonban ezek működése (az empirikus adatok tükrében) már kevésbé ismert. Ezt a kört bővíti ez a tanulmány, amely a tanulói aktivitás intenzitását vizsgálja a videómegtekintések, a fórumaktivitások és a tesztek kitöltésének ideje alapján három, saját készítésű MOOC felületén.

Oláh Judit – Balogh Péter – Lakner Zoltán – Popp József
Az alapanyagkészlet csökkentését szolgáló folyamatok bemutatása az ellátási láncban
Minden termelő szervezet törekszik arra, hogy folyamatait minél gazdaságosabb módon végezze a kiadások csökkentése és a profit maximalizálása érdekében. Az egyik fő irány a kiadások csökkentése céljából a készletérték minél alacsonyabb szinten tartása. Ennek eléréséhez több folyamatot is működtet a vizsgált vállalat, nevezetesen az úgynevezett beszállítók által vezérelt raktárkészlet ellenőrzési folyamatot (Vendor Managed Inventory –VMI), amikor a beszállító kezeli a vállalat készleteit és a konszignációs eljárást, ahol a beszállító kihelyezi a gyár területére a készletet. Ennek a két eljárásnak a bemutatása és elemzése a kutatásunk célja. Arra a kérdésre keresünk választ, hogy ezek alkalmazásával valóban csökken-e a készletben lekötött tőke a vizsgált vállalat számára, és ha igen, akkor milyen mértékben? További kérdés, hogy elégséges-e a készletben lekötött tőkecsökkentés szintje ahhoz, hogy ezeket a jövőben is alkalmazzák vagy újra bevezessék? A kutatást esettanulmány jelleggel valósítottuk meg az Észak-alföldi régióban található termelő vállalatnál figyelembe véve az információs technológiai rendszerek szerepét.

MŰHELY Az aktív idősödés társadalmi modellje.
Társadalmi innovációs kísérlet Kecskeméten

OLVASÁS KÖZBEN Gálik Mihály
A hátsó sorból
Ismertető esszé Pablo J. Boczkowski és Eugenia Mitchelstein The News Gap. When the Information of the Media and the Public Diverge (MIT Press, Cambridge MA - London England, 2013) című könyvéről

English summaries of the papers

Kiadás éve:
2016
Információk:
kartonált, 104 oldal
ISBN:
ISSN 1587 8694
950 Ft 665 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion