Információs Társadalom 2016/1.

ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

TANULMÁNYOK
Szűts Zoltán – Yoo Jinil
Big Data, az információs társadalom új paradigmája
A jelenben rendkívül népszerű Big Data kifejezés a strukturált és strukturálatlan adatok mennyiségének exponenciális növekedését, elérhetőségét és elemezhetőségét jelöli. A Big Data megjelenése egyszerre ruházza fel lehetőségekkel és állítja új kihívások elé a közigazgatás, tudományos és üzleti élet szereplőit. A lehetőségek közé sorolhatjuk az így kapott eredményekkel alátámasztott üzleti döntéseket, a hatékonyabbá tett logisztikát és marketinget, vagy éppen a társadalmat foglalkoztató problémák politikai döntéshozók elé tárását. Tanulmányunk az információs társadalom szempontrendszeréből kiindulva, összegző képet ad a Big Data jelenségről, bemutatja annak definíciós kísérleteit és megközelítési módjait, illetve ismerteti a feltételrendszert, melynek teljesülése esetén ma erről az új informatikai, társadalmi, kereskedelmi, kormányzati paradigmáról beszélhetünk. A Big Data-hoz vezető út leírása mellett kitér az adatokhoz való hozzáférés és feldolgozás problémáira, a privacy, az adatbiztonság, a kimaradó információs források kérdéskörére, illetve a módszer lehetséges torzításaira, hibáira is.

Sólyom Barbara
Általános iskolások okostelefon-használati szokásai 2016-ban
Empirikus kvalitatív kutatásunk célja az általános iskolás felsős tanulók (5-8. osztályos diákok) okostelefon-használati szokásainak, gyakorlatainak feltárása, a használatával kapcsolatos élmények, vélemények, attitűdök megismerése és bemutatása. Kutatási jelentésünkben a gyerekek okostelefon fogalmát értelmezzük, illetve az okostelefon általuk tapasztalt és/vagy gondolt előnyeit és hátrányait ismertetjük. Részletesen leírjuk és elemezzük a mai 11-14 éves korosztály első okostelefonjával kapcsolatos tapasztalatait és élményeit, a telefoncserék okát, kitérünk a telefon-alkalmazásokra. A diákok okostelefonjuk mellett használnak még laptopot, vagy tabletet, vagy asztali számítógépet, de mindegyik készüléket más feladatokra veszik igénybe. A szülők elvárásait és preferenciáit is érintjük, valamint az én megjelenítés és fontosságát. Kutatási eredményünk szerint a mai felsős általános iskolások okostelefon nélkül is el tudják elképzelni az életüket. Telefonjukat a középiskolásokkal ellentétben nem folyamatosan, hanem szakaszonként, változó mértékben és időtartamban használják.

KÖZÉP-KELET EURÓPA
Lăcrămioara Cîmpian – Lázár Ede – Manuela Rozalia Gabor
EU-tagállamok IKT fejlettségének különbségei – egy klaszterelemzés eredményei
A nemzetközi szakirodalomban egyre több tanulmány igazolja az oksági kapcsolatot az információs technológiába irányuló befektetések, az IKT anyagi és humán komponenseinek optimális alkalmazása, és a termelékenység, illetve a szervezeti hatékonyság között. A szakirodalomban gyakran említett kutatási probléma az IKT befektetések vállalati termelékenységre gyakorolt hatásának mérési nehézsége. A probléma megoldását sok szakértő a kérdés újszerű, innovatív megközelítésében látja. Ilyen újszerű megközelítést alkalmazunk jelen cikkünkben is. Olyan korábbi tanulmányok eredményeiből kiindulva, amelyek a szervezet innovációs képessége, termelékenysége, illetve az IKT erőforrások felhasználása közötti kapcsolatot vizsgálták, a jelen tanulmány fő célja, hogy komplex statisztikai módszerek alkalmazásával (főkomponens analízis, K-közepű klaszteranalízis, hierarchikus klaszteranalízis) elemezze, hogy a 27 EU tagország hogyan csoportosítható az IKT és a makroökonómiai jellemzők függvényében. Az eredmények három klaszter meghatározásához vezettek: volt kommunista országok, az EU-15 tagországok és atipikus országok.

KUTATÁSI JELENTÉS
Sándor Zsófia – Kis Gergely
Szimultán végrehajtáson alapuló mozgásfelismerési algoritmusok fejlesztése mobiltelefonos szenzorok felhasználásával
A vezeték nélküli adatátviteli technológiákat használó szenzorhálózatok elterjedésével megnyílt a lehetőség nagymennyiségű mérési adat begyűjtésére, melyre alapulva különböző kutatócsoportok algoritmusfejlesztésekbe kezdtek a szenzoradatokban rejlő információk kinyerésére. Az egyik leggyakrabban kutatott terület a mozgásfelismerés. Cikkünkben egy olyan rendszert mutatunk be, melyben a mozgásfelismerést általános környezetben vizsgáljuk, vagyis nem a testen elhelyezett különböző szenzorok segítségével azonosítjuk a mozgásformákat, hanem a társadalom szinte bármely tagjánál fellelhető mobiltelefonos szenzorok által gyűjtött adatok felhasználásával.

KONFERENCIABESZÁMOLÓ
A „Médiaműveltség és digitális írástudás a nyílt kormányzati kultúra építésében” című nemzetközi konferencia és a Hanti-Manszijszk Nyilatkozat

OLVASÁS KÖZBEN
Fabó Edit
Az emberi társadalomban zajló áramlások
Recenzió Dénes Tamás és Farkas János: A humán társadalom elmélete (Budapest, Gondolat Kiadó, 2015) című könyvéről

Eszenyiné Borbély Mária
NET! Mindenekfelett? Kompetenciák a digitális univerzumban
Recenzió Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett? – Kompetenciák a digitális univerzumban (PTE FEEK, Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Pécs, 2015) című kötetéről

Tóth Tamás
Belépés Jelszóval! Online világok és kutatási módszereik
Recenzió a Replika folyóirat 90–91. lapszámáról (Budapest, Replika Alapítvány, 2015)

AKTUÁLIS
Z. Karvalics László
Információs gép és emancipációs potenciál – In memoriam Ben Haig Bagdikian (1920 – 2016)

English Summaries of the papers

Kiadás éve:
2016
Információk:
kartonált, 92 oldal
ISBN:
ISSN 1587 8694
950 Ft 665 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion