Elismerés és megszólítottság. Magyar diaszpórapolitika makro- és mezoszintű megközelítésben

A könyv a szerző doktori disszertációjának átdolgozott kiadása, melyben a jelenkori magyar diaszpórapolitikát elemezte többféle megközelítésben. A külföldre vándorolt magyar közösségek fejlődésének és a magyar diaszpórapolitika történeti előzményeinek bemutatásán túl a szerző arra is vállalkozott, hogy a kortárs magyar diaszpórapolitikát a politikatudomány elméleti magyarázómodelljei, valamint a klasszikus és a regionális diaszpórapolitikai példák mentén értelmezze. A makroszintű elemzést a könyv záró fejezete ellensúlyozza, amelyben empirikus kutatás eredményeként bemutatásra kerül, hogy miként értelmezik és értékelik a magyar diaszpórapolitikát az érintett közösségek vezetői.

Milyen politikát folytattak a magyar kormányok a diaszpórában élő magyarság irányába? Hogyan gondolkodott és gondolkodik a magyar politika a külföldön letelepedett magyar közösségekről? Szán-e, és ha igen, akkor milyen feladatot számukra a magyar nemzetépítésben, kül- vagy egyéb szakpolitikában? Mit ad Magyarország a diaszpórának, és mit adhat a diaszpóra az anyaországnak? Hogyan illeszkedik a magyar diaszpórapolitika a globális diaszpórapolitikai trendekbe? Ilyen és hasonló kérdésekre kaphat választ a könyvből az olvasó.

 

Kovács Eszter (1987, Miskolc) PhD, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa. Egyetemi tanulmányait nemzetközi tanulmányok (BCE-TK), anglisztika (PPKE BTK) és nacionalizmus tanulmányok (CEU) szakokon végezte, majd a PPKE BTK Politikaelméleti Doktori Iskolában szerzett doktori fokozatot. Fő kutatási területei: transznacionalizmus, diaszpóraközösségek, diaszpórapolitikák, nemzetközi vándorlás.

Szerző:
Kovács Eszter
Kiadás éve:
2024
Információk:
280 oldal, keménytábla, 142 x 197 mm
ISBN:
978 963 556 509 2

ELŐKÉSZÜLETBEN