Az agrárlobbi tündöklése és bukása az államszocializmus időszakában

Varga Zsuzsanna az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem–orosz szakán végzett 1993-ban. Kandidátusi fokozatot 1998-ban szerzett, disszertációja továbbfejlesztésével 2001-ben jelent meg első könyve: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956–1967. Azóta közel 100 publikációja jelent meg, közülük 20 külföldön. A hazai szakmai szervezetekben végzett munkája mellett 2010 óta vezetőségi tagja az EURHO-nak (European Rural History Organisation).

A szocialista mezőgazdasággal kapcsolatos kutatásai szintéziseként készítette el akadémiai doktori értekezését Modelltranszferek Keletről és Nyugatról: mezőgazdasági termelőszövetkezetek Magyarországon 1949–1989 címmel. A sikeres védést követően az MTA Doktori Tanácsa 2015. október 30-án ítélte oda neki az MTA doktora címet.

A jelen kötet témája az érdekérvényesítés, a lobbizás azért számított tabutémának 1989 előtt, mert a kommunista párt az érdekviszonyok hierarchikus „szentháromságából” kiindulva magának tartotta fenn a jogot, hogy felismerje és képviselje a társadalmi (össznépi) érdeket. Ugyanakkor az érdekviszonyok természetes tagoltsága – épp a különböző helyzetű emberek eltérő érdekei miatt – továbbra is létezett. Ezzel együtt a „szocialista” társadalomban is kialakultak érdekérvényesítő csoportok.

Az agrárlobbi léte a Kádár-rendszerhez kötődik, az előzmények mégis visszanyúlnak az 1950-es évek első felére, Nagy Imre első miniszterelnökségének idejére. A szerző az első fejezetben feltárja az agrárlobbi létrejöttének történeti hátterét, majd működés közben igyekszik bemutatni céljait, eszközeit, szervezeti kereteit. Milyen szervezetek, intézmények képezték az agrárlobbi bázisát? Milyen hálózatot építettek ki? Hogyan épültek be a formális hatalmi, közéleti struktúrákba? Hogyan formálódott az eszköztáruk és a munkamódszerük? Melyek voltak a legnagyobb sikereik? Milyen politikai küzdelmeket kellett megvívniuk más lobbicsoportokkal? A kutatómunkát az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja tette lehetővé, s a szerzőt e téma feltárása terén elért eredményeiért Bolyai János Emlékplakettel tüntették ki 2013 júniusában.

Szerző:
Varga Zsuzsanna
Kiadás éve:
2013
Információk:
Kartonált, 296 oldal
ISBN:
978 963 693 503 0
3.000 Ft 2.100 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion