Karpe Mihály földmérő és könyvtára – Egy műszaki értelmiségi nemes könyvtára a XVIII. században

Karpe Mihály (1722–1791) munkásságát nyilvántartja
a magyar térképészeti szakirodalom. Életrajzi adatai ugyan
hiányosak, szinte csak kérdőjeleket tartalmaznak (ősök,
család, iskoláztatás, tanulmányok – ezekből most sikerült
sok részletre fényt derítenünk), de ismerjük a közgyűjteményekben
őrzött 64 térképét, amelyek igen jó munkák, olykor
kiváló rajzkészségről tanúskodnak.
A kutatás során kiderült, hogy evangélikus származású, köznemesi
rangú földmérő és mérnök volt. Halála után a család
megosztozott a vagyonon (két fia volt), így a könyvtárán is,
amelynek egy része (vagy az egész gyűjtemény) István
fiához került. Maga a könyvtár aztán szétszóródott ugyan, de
megmaradt a családi inventárium 1792-ből. Ennek egy jelentős
része sorra veszi Karpe István és felesége ingóságait
az ezüst ékszerektől a ruhaneműkön át a lovas kocsikig.
Önmagában már ez a vagyoni kimutatás is jelentőssé teszi
a hagyatékot.
A másik része pedig esetleges és rendszertelen leírásokkal
ugyan, de jegyzékbe foglalta Karpe Mihály könyvtárát. Feltétlenül
az övének kell tartanunk, hiszen a könyvtár állománya
javarészt latin, német, francia nyelvű szakkönyveket sorol fel
a matematika, geometria, fizika, térképészet stb. főleg XVIII.
századi szakirodalmából. (A leltár földmérési eszközeit is tartalmazza.)
A könyvek közül nem egy pedig első kiadás, ami
igazolja, hogy Karpe Mihálynak nemcsak volt pénze a drága
szakkönyvek megvásárlására, de tudta is, mire van szüksége.
Az 536 tételből álló gyűjtemény könyveket és kéziratokat rögzített,
amelyeket az összeíró 16 szakrendi csoportba sorolt.
Maga a teljes inventárium művelődéstörténeti adalék. Képet
ad egy 18. századi, nógrádi köznemesi família és egy tudós
értelmiségi vagyoni és művelődési állapotáról.

A Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat
Kiadó közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos
Széchényi Könyvtár Kiadványai
, valamint Az Országos
Széchényi Könyvtár Füzetei
címmel megjelent sorozatoknak,
továbbvíve mindazon értékeket, amelyeket azok képviseltek.
Olyan művelődés-, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti,
illetve könyvtári és könyvtár-informatikai vonatkozású
művek tékája, azaz tárolóhelye, amelyek valamilyen módon
kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez.
Tanulmányok, konferencia-előadások közrebocsátása
mellett a sorozat a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények
hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi
bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs
teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar
művelődéstörténet kutatásához.

Szerző:
Praznovszky Mihály (szerk.)
Kiadás éve:
2020
Információk:
kartonált, 214 oldal
ISBN:
978 963 200 711 3, ISSN 1586-1163

Ez a termék jelenleg nem rendelhető