A nyírfa kérge. Kánonok többszólamúsága – a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről. Tanulmányok, kritikák

A könyv a szerző 2002 és 2019 között publikált, válogatott magyar nyelvű tanulmányait és kritikáit tartalmazza a kortárs magyar költészetről (Kemény István, Lackfi János, Beney Zsuzsa, Rakovszky Zsuzsa, Tóth Krisztina, Szabó T. Anna). A kötet két Szabó Lőrincről írt tanulmánnyal egészül ki, valamint egy, a kortárs magyar elégiáról szóló, szintetizáló jellegű dolgozattal. A nyírfa kérge. Kánonok többszólamúsága – a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről a kortárs magyar lírában megmutatkozó kánonok többszólamúságát, néhány jelentős, egymástól elkülönülő és egymást átható költészeti kánont von vizsgálat alá.
A minimálmonográfiák soraként is olvasható tanulmánygyűjtemény hármas mottója nem ornamentális elem kíván lenni. Arról az alapvető olvasói tapasztalatról szól a költészet nyelvén, amiről Kosztolányi így beszél: „Minden igazi vers csak önmagával egyenlő”, Baudelaire pedig ekként ragad meg: „mily rettenetesen hiábavaló megmagyarázni bármit bárkinek.” Az első két mottó által megfogalmazottak e kötet szerzőjénél hasonló hermeneutikai belátásként működnek, olyfajta írástapasztalatként, amit Maurice Blanchot a következőképpen fogalmazott meg: „Írni annyi, mint széttörni azt a köteléket, mely a beszédet hozzám fűzi, széttörni azt a viszonyrendszert, mely, miközben »hozzád« beszéltet, abban az értelemben juttat szóhoz engem, melyet e beszéd tőled kap, mert megszólít téged: ő az a megszólítás, mely bennem kezdődik, mert benned végződik.”
A könyv párbeszédet igyekszik nyitni, reményei szerint szét tud törni némi beszédköteléket, meg tud szólaltatni valamit a jelenkori és közelmúltbeli magyar lírai kánonokból, és mindenekelőtt meg tudja szólítani a kortárs magyar költészet és előzményei iránt érdeklődő olvasót.

Zámbó Bianka írása a könyvről a Ludovika.hu oldalon jelent meg 2023. január 25-én.


További kritikák:
Zámbó Bianka: A kortárs magyar líra kéregrétegeinek felfejtése. Szávai Dorottya: A nyírfa kérge: kánonok többszólamúsága - a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről. Iskolakultúra 2022/3.
Payer Imre: Egy poétikai jelkép kanonikus története. Szávai Dorottya: A nyírfa kérge. Kánonok többszólamúsága – a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről. Tanulmányok, kritikák, Gondolat Bp, 2020. Litera 2022. december 17.
Pintér Viktória: Kéreghántó. Tiszatáj 2022/11., 95–97.
Dobri Imre: Kánon és komparatisztika. Tiszatáj 2022/11., 98–100.

Szerző:
Szávai Dorottya
Kiadás éve:
2020
Információk:
kartonált, 305 oldal, A5 méret
ISBN:
978 963 556 046 2

Elérhető e-könyv formátumban is »

3.500 Ft 2.450 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion