A magyar jogbölcseleti gondolkodás története

A kötet átfogóan mutatja be a magyar jogbölcseleti gondolkodás egyes nagy korszakait a „kezdetektől” egészen az 1989/90-es rendszerváltozásig. Elméleti jogi gondolkodásunk legjelentősebb korszakai szervesen illeszkednek az európai juriszprudencia fejlődéstörténetéhez. Ugyanakkor tényként lehet megállapítani, hogy a 20. század elejéig, a neokantiánus jogfilozófia megjelenéséig, az aktuális mainstream irányzatok elterjedésében időbeli megkésettség tapasztalható. Az elmúlt századfordulón bekövetkezett változások eredményezték, hogy a hazai jogbölcseleti gondolkodás szinkronba került az európai és nemzetközi áramlatokkal. A korábbi, kizárólagosnak tekinthető osztrák és német hatással szemben szélesebbre nyílott a magyar jogbölcselet orientációs horizontja, így a diszciplína legjelentősebb művelői közül egyre többen támaszkodtak az angol szakirodalmon túl a kortárs olasz, francia, vagy éppen amerikai szerzőkre. Ennek következtében a 20. század első felében jó néhány hazai jogbölcselőnk a tudományterület nemzetközileg számontartott képviselőjévé vált. A második világháború után, a „fordulat évét” követően a magát marxistá(-leninistá)nak nevező (állam- és) jogelméleti szemléletmód uralkodóvá válásával az organikusnak mondható fejődés törést szenvedett, és négy évtizeden keresztül hegemón módon meghatározta az elméleti jogi gondolkodásunkat. Az 1970-es évektől lehetünk tanúi annak, hogy a korabeli magyar jogelméleti gondolkodók közép- és fiatalabb nemzedéke felismerve a modern jogfilozófia nyújtotta lehetőségeket, a szocialista normativizmus helyett fokozatosan új tájékozódási irányokat keresett.

 

A szerző korábbi kötetei: Moór Gyula. Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe (Osiris–Századvég, Budapest, 1994); Jogbölcseleti hagyományok (Multiplex Media − DUP, Debrecen, 1999); A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig (Gondolat Kiadó – Debreceni Egyetem, Budapest, 2004); A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei. Werbőczy Istvántól Somló Bódogig (Gondolat Kiadó, Budapest, 2011); Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében (Gondolat Kiadó, Budapest, 2014); Múltunk öröksége. Elmélettörténeti perspektívák (Gondolat Kiadó, Budapest, 2016); Egy konzervatív állam- és politikatudós. Ottlik László (1895–1945) (Dialóg Campus Kiadó – Debreceni Egyetemi Kiadó, Budapest – Debrecen, 2019); „A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény”. Jogállam-koncepciók Magyarországon a 20. század közepéig (Gondolat Kiadó, Budapest, 2023)

Szerző:
Szabadfalvi József
Kiadás éve:
2024
Információk:
434 oldal, keménytábla, 168 x 238 mm
ISBN:
978 963 556 542 9
6.950 Ft 4.865 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion