„A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény” Jogállam-koncepciók Magyarországon a 20. század közepéig

A jogállam (joguralom) teoretikus megalapozását – az ókori előzményeket leszámítva – az újkori politikafilozófiai gondolkodóknak köszönhetjük. A polgári demokráciák egyik alapintézményének megítélése napjainkig interpretációs viták kereszttüzében áll. Szaktudományi, közpolitikai, illetve zsurnalisztikai polémiák folynak a jogállamiság tartalmáról, állapotáról, garanciáiról, mindennapjainkat közvetlenül befolyásoló hatásáról.

A könyv a magyar jog-, állam- és politikatudományi irodalomban a jogállam (joguralom) fogalom megjelenését, formálódását és értelmezési kereteit kívánja bemutatni a 19. századi kezdetektől a 20. század közepéig, a bukott szabadságharcot követő neoabszolutizmus korszakától a társadalmi-gazdasági felemelkedést hozó dualizmus időszakán át a második világháború végéig, illetve az azt követő új típusú totális hatalmi rendszer kiépüléséig.

A vizsgált időszakban kifejtett elméleti alapvetések és gyakorlati javaslatok megalapozzák mindazt, amit manapság jogállamról, joguralomról, így a törvények elsőbbségéről és alkotmányosságáról, a jogbiztonság elvéről, az állami cselekvés kiszámíthatóságáról, avagy az alapjogok elismeréséről és garantálásáról, a hatalmi ágak megosztásának jogállami viszonyok közötti érvényesüléséről, a törvényhozás és a közigazgatás döntéseinek bírói felülvizsgálhatóságáról, az alkotmány- és közigazgatási bíráskodásról, illetve a bírói függetlenség, a jogorvoslati jogosultság, a jogkorlátozások indokoltságának és arányosságának elvéről, a visszaható hatály tilalmáról gondolunk.

A szerző korábbi kötetei: Moór Gyula. Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe (Osiris–Századvég, Budapest, 1994), Jogbölcseleti hagyományok (Multiplex Media – DUP, Debrecen, 1999), A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig (Gondolat Kiadó – Debreceni Egyetem, Budapest, 2004), A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei. Werbőczy Istvántól Somló Bódogig (Gondolat Kiadó, Budapest, 2011), Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében (Gondolat Kiadó, 2014), Múltunk öröksége. Elmélettörténeti perspektívák (Gondolat Kiadó, 2016), Egy konzervatív állam- és politikatudós. Ottlik László (1895–1945) (Dialóg Campus Kiadó – Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019).

Szerző:
Szabadfalvi József
Kiadás éve:
2023
Információk:
226 oldal, keménytábla, 142 x 197 mm
ISBN:
978 963 556 406 4
4.500 Ft 3.150 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion