A kivételes hatalom történeti és elméleti rendszere

A különleges jogrend jogállami intézmény, amely kizárólag a jogállam keretei között értelmezhető, amely esetében a történeti tapasztalásokból kiviláglik, hogy bár vannak azonos jellemzői a különleges jogrend szabályozásának, azonban a konkrét, mélységekbe menő szabályozás minden esetben az adott korszak történeti realitásaihoz, biztonsági környezetéhez, biztonsági kihívásaihoz igazodik, valamint szükségszerűen leköveti az adott társadalmi realitásokat is. Pontosan ezekből adódóan nem lehetséges egy korszakokon átnyúló határvonalat húzni abban a kérdésben, hogy hol húzódik a határvonal a normál és a kivételes között, és ezért nem lehet korszakokon átnyúló állami intézményi kereteket kijelölni és eszközparkot meghatározni.

A szerző ezen megállapításainak alátámasztása érdekében az alapfogalmak szintjéről indítva vizsgálja a kivételes hatalom fogalmi rendszerét, amely során az emberi létezés mikroszintjét górcső alá helyezve különíti el a normál, a különös és a kivételes fogalmi hármasát, amelyre építve dolgozza ki az állami működés létszintjeit.

Utóbbi vizsgálódásnak a kiindulópontja a történelmi hagyományok feldolgozása, amelynek során kitér a francia, az angolszász (Egyesült Királyság és Egyesült Államok), valamint a német és osztrák szabályozás gyökereire, valamint felvázolja a magyar szabályozás fejlődésének korai szakaszát, illetve a hazai önképű kivételes hatalmi szerveket. A történelmi tapasztalatokból levonható következtetések révén koherens elméleti hálót építve jut el a fenti összegzésig.

Szerző:
Kelemen Roland
Kiadás éve:
2022
Információk:
202 oldal, keménytábla, 165 x 235 mm
ISBN:
978 963 556 268 8

NEM RENDELHETŐ