A logikai atomizmus filozófiája

Minden filozófiai iskola vagy irányzat történetében vannak olyan művek, amelyek jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni: az analitikus filozófia története és későbbi alakulása szempontjából ilyen mű vagy inkább esemény Bertrand Russell bő egy évszázaddal ezelőtt tartott előadássorozata (1918), amely során Russell nyolc előadásban tett kísérletet egy szisztematikus filozófiai koncepció bemutatására. Az előadásokban felvázolt nagy kép kifejtése során, melyet logikai atomizmusnak keresztelt el, Russell egységes választ kínált ismeretelméleti, logikai, nyelvfilozófiai és nem utolsósorban metafizikai problémákra, miközben nyíltan állást foglalt módszertani, továbbá metafilozófiai kérdésekben is.

Azokra a kérdésekre, hogy miként lehet filozófiai problémákat a logikai analízis módszerével megoldani, mit jelent egyáltalán logikai értelemben analizálni, és hova jutunk a logikai analízis módszerével, vagyis mik lehetnek egyáltalán logikai atomok, Russell ebben a munkájában kívánt részletes és explicit választ adni. Emellett Russell világosan összefoglal és a nagy kép részeként tárgyal olyan, általa már korábban részletesen kidolgozott témákat is, mint a matematikafilozófiában ismertté vált és róla elnevezett osztályelméleti, avagy Russell-paradoxon, az ismeretelméletben jó ideig népszerű, aztán annál többet kritizált érzetadat-elmélet, az elmefilozófiai mentális–fizikai megkülönböztetésen túllépni igyekvő, amerikai pragmatizmusban gyökerező neutrális monizmus, vagy a nyelvfilozófiában általa már 1905-ben („A denotálásról” című tanulmányában) alaposan kifejtett leíráselmélet.

BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL (1872–1970)
Brit filozófus, logikus, matematikus, esszéista, társadalomkritikus és politikai aktivista. Egyaránt tartják az analitikus filozófiai hagyomány és a modern matematikai logika „atyjának”, aki alapvetően határozta meg a kortárs filozófia alakulását. Azon kevés filozófusok egyike, akinek munkásságát irodalmi Nobel-díjjal jutalmazták (1950) „sokrétű és kiemelkedő jelentőségű írásai elismeréseként, amelyekben a humanitárius eszmék és a gondolat szabadsága mellett száll síkra”. Ugyanakkor nem mindig csak pozitív elismerésben volt része: a logikai atomizmusról tartott előadásainak évében pacifista, az I. világháborút ellenző írásai miatt fél év börtönbüntetésre ítélték, amit a dél-londoni Brixton börtönben töltött le, megírva az Introduction to Philosophy of Mathematics című könyvét, 1961-ben pedig, a Russell–Einstein kiáltvány után hat évvel, immáron a nukleáris fegyverek leszereléséért szervezett polgári engedetlenség miatt került rövid időre rács mögé. Willard Van Orman Quine amerikai filozófus a következőképp méltatja: „Azt hiszem, sokunkat Russell könyvei vonzottak a szakmához, amely könyvek széles választékát írta a tanult olvasóközönségnek, laikusoktól a szakemberekig. Elvarázsolt bennünket sziporkázó szellemessége és a valóság alapvető jellegzetességeire vonatkozó újszerű tisztánlátás iránti érzéke.”

Szerző:
Russell, Bertrand
Kiadás éve:
2022
ISBN:
978 963 556 166 7

ELŐKÉSZÜLETBEN