Filológiai Közlöny 2022/4.

Filológiai Közlöny az egyetlen hazai irodalomtudományi folyóirat, mely a külföldi irodalmak, a világirodalom folyamatainak feltérképezését, megértését állítja középpontba. Modern filológiai és komparatisztikai irányultsága révén igyekszik felvázolni a kapcsolatot a magyar irodalom és a nemzetközi irodalmak között. A folyóirat a régebbi és a jelenkori külföldi irodalom olyan fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglalkozik, amelyeknek jelentős elméleti háttere és hozadéka van, és amelyek magyarországi megjelenése, közvetítése fontos a magyar irodalomtudomány és irodalmi köztudat alakulásában. A Filológiai Közlöny magyar nyelvű megnyilatkozási és kommunikációs lehetőséget teremt az egyetemeinken és kutatóhelyeinken dolgozó modern filológusoknak, komparatistáknak.

 

Költészetpoétikák, verspoétikák 2.

TARTALOM

Kovács Árpád: Költészet és heurézis. (Az eszmélet művei)
Horváth Kornélia: A számok, a vers és a műfaj szerepe a Vita Nuovában
Benda Mihály: Mallarmé Kockadobás című verse mint az olvasás kritikája
Hoffmann Béla: Giuseppe Ungaretti korai költészetének versnyelvi radikalizmusáról

MŰHELY
N. Katherine Hayles: Virtuális testek és villódzó jelölők
Sarbu Aladár: Az Ulysses olvasása
Simona Nicolosi: Cesare Beccaria A bűnökről és a büntetésekről című remekművének fogadtatása Magyarországon, különös tekintettel Kazinczy Ferenc szerepére

RECENZIÓ
Láncos Eszter: Költőiség és bomló államtest a Lear királyban
Kovács Edit: Poétikai és retorikai stratégiák. Az első világháború irodalmi képei
Pethő József: Stílus és intertextualitás
Szendi Zoltán: Szövegstruktúrák tipológiája. Wolfgang Borchert rövid történetei 
Juracsek Kata: Kultúrák és médiumok

Kiadás éve:
2023
Információk:
168 oldal, kartonált, 165 x 235 mm
ISBN:
ISSN 0015-1785
1.000 Ft 700 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion