Filológiai Közlöny 2022/3.

Filológiai Közlöny az egyetlen hazai irodalomtudományi folyóirat, mely a külföldi irodalmak, a világirodalom folyamatainak feltérképezését, megértését állítja középpontba. Modern filológiai és komparatisztikai irányultsága révén igyekszik felvázolni a kapcsolatot a magyar irodalom és a nemzetközi irodalmak között. A folyóirat a régebbi és a jelenkori külföldi irodalom olyan fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglalkozik, amelyeknek jelentős elméleti háttere és hozadéka van, és amelyek magyarországi megjelenése, közvetítése fontos a magyar irodalomtudomány és irodalmi köztudat alakulásában. A Filológiai Közlöny magyar nyelvű megnyilatkozási és kommunikációs lehetőséget teremt az egyetemeinken és kutatóhelyeinken dolgozó modern filológusoknak, komparatistáknak.

 

Költészetpoétikák, verspoétikák 1.

TARTALOM

  • Hoffmann Béla: Költészetről költői nyelven a Komédiában. (Az alaki és az elbeszélői szóban megfogalmazódó irodalomértelmezés és önértelmezés kérdéseiről a Purgatórium XXIV. és XXVI. énekének egyes passzusaiban)
  • Gyöngyösi Mária: Alekszandr Blok líra- és művészetfelfogásáról
  • Branczeiz Anna: Az újraírt Anne Bradstreet. Egy 17. századi költőnő alakja John Berryman Homage to Mistress Bradstreet (Tisztelgés Bradstreet úrhölgy előtt) című hosszúversében
  • Bollobás Enikő: A személytelenítés mintázatai Szőcs Géza költészetében
  • Vajna Ádám: Természet és állam a kortárs norvég költészetben

MŰHELY

  • O. Réti Zsófia: A művészet és a transzformáció poétikája Ali Smith Évszakok-kvartettjében

RECENZIÓ

  • Barta Alexandra: A kora újkor az angolszász irodalomban. 
  • Bényei Tamás – Kállay Géza (főszerk.) Kiss Attila Atilla – Szőnyi György Endre (szerk.) Az angol irodalom története 2. kötet. A kora újkor irodalma. Az 1480-as évektől 1640-ig
  • Frey Katalin: Az angol irodalom története magyarul. (Bényei Tamás, Kállay Géza főszerk., Komáromy Zsolt, Gárdos Bálint, Péti Miklós szerk.)
  • Kurdi Mária: Irodalom, líra, olvasás. Bollobás Enikő, Kölcsönösségek – Irodalomelmélet, szövegolvasás, kultúraközvetítés

 

Kiadás éve:
2022
Információk:
144 oldal, kartonált, 165 x 235 mm
ISBN:
ISSN 0015-1785
1.000 Ft 700 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion