Filológiai Közlöny 2022/2.

Filológiai Közlöny az egyetlen hazai irodalomtudományi folyóirat, mely a külföldi irodalmak, a világirodalom folyamatainak feltérképezését, megértését állítja középpontba. Modern filológiai és komparatisztikai irányultsága révén igyekszik felvázolni a kapcsolatot a magyar irodalom és a nemzetközi irodalmak között. A folyóirat a régebbi és a jelenkori külföldi irodalom olyan fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglalkozik, amelyeknek jelentős elméleti háttere és hozadéka van, és amelyek magyarországi megjelenése, közvetítése fontos a magyar irodalomtudomány és irodalmi köztudat alakulásában. A Filológiai Közlöny magyar nyelvű megnyilatkozási és kommunikációs lehetőséget teremt az egyetemeinken és kutatóhelyeinken dolgozó modern filológusoknak, komparatistáknak.

 

POSZTHUMANIZMUS ÉS IRODALOM 2.

• Teresa López-Pellisa: A Héphaisztosz-paradigma. Heterotopológia: poszthumanizmus(ok), (xeno)feminizmusok és tudományos fantasztikum
• Horváth Márk – Lovász Ádám – Nemes Z. Márió: H. P. Lovecraft kakografikus írásmódja. A nyelvi torzítás mint az embertelenítés kultúrtechnikai gyakorlata
• Miklós Laura: Mutáns in progress. Mutáció, sokszorozvány és disszemináció Mario Bellatin életművében
• Panka Dániel: Magánszféra és poszthumanizmus
• Benedek Zsolt: Az együttlét perspektívái. Nem-hierarchikus állat–ember találkozási kísérletek a színházi előadás szituációjában
• Bordás Máté: Az identitás- és átváltozáslíra vázlata

 

Előkészületben
KÖLTÉSZETPOÉTIKÁK, VERSPOÉTIKÁK 1.

 

 

Kiadás éve:
2022
Információk:
144 oldal, kartonált, 165 x 235 mm
ISBN:
ISSN 0015-1785
1.000 Ft 700 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion