Filológiai Közlöny 2021/4.

A Filológiai Közlöny az egyetlen hazai irodalomtudományi folyóirat, mely a külföldi irodalmak, a világirodalom folyamatainak feltérképezését, megértését állítja középpontba. Modern filológiai és komparatisztikai irányultsága révén igyekszik felvázolni a kapcsolatot a magyar irodalom és a nemzetközi irodalmak között. A folyóirat a régebbi és a jelenkori külföldi irodalom olyan fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglalkozik, amelyeknek jelentős elméleti háttere és hozadéka van, és amelyek magyarországi megjelenése, közvetítése fontos a magyar irodalomtudomány és irodalmi köztudat alakulásában. A Filológiai Közlöny magyar nyelvű megnyilatkozási és kommunikációs lehetőséget teremt az egyetemeinken és kutatóhelyeinken dolgozó modern filológusoknak, komparatistáknak.

DOSZTOJEVSZKIJ BICENTENÁRIUMÁRA

• Kroó Katalin: Lenni vagy nem lenni? Jelölés és jelöltség mint létalakzat-dilemma Dosztojevszkij A hasonmás című kisregényében
• Valerij Tjupa: Dosztojevszkij szerepe a rövid elbeszélés műfajának kialakulásában
• Kovács Árpád: Eksztatikus modalitás és a bibliai örökség implikációi Dosztojevszkij művészetében
• Molnár Angelika: „Isten madárkái”. F. M. Dosztojevszkij és Mészöly Miklós madár-metaforái

MŰHELY

• Bóna Éva: Költői szó és természet. Ahmatova és Cvetajeva egy-egy művének összehasonlító elemzése (mitológiai, vallási, irodalmi kontextusban)

RECENZIÓ

• Lovizer Lilla: Dosztojevszkij és az újraértett realizmus
• Tóthpál Sarolta Krisztina: Rácz Ildikó Mária: A lét és a szerelem szentsége

Előkészületben
A GONDOSKODÁS VÁLSÁGAI

Kiadás éve:
2022
Információk:
kartonált
ISBN:
ISSN 0015-1785
1.000 Ft 700 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion