Világvallások gazdasági etikája

Kevesen tudják, hogy Max Weber a "fő mű"-ként számon tartott Gazdaság és társadalom című monumentális szociológiai elmélet- és fogalomépítménnyel párhuzamosan vallásszociológiai tanulmányokon dolgozott. Míg rendszerező szociológiája történeti illusztrációk gyanánt kezeli a történeti anyagot, addig ezek a történeti jellegű tanulmányok, mintegy azok kiegészítéseként, az ott kidolgozott fogalomvilágot alkalmazzák teljes kultúrkörök vizsgálatára. A világvallások gazdasági etikája a háromkötetes német gyűjteményből, annak felépítését követve válogat. mivel a sorban első és legismertebb írás, a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme magyarul már napvilágot látott, válogatásunkban elsőként ennek egy Weber által írott rövid összefoglalóját közöljük, amellyel a szerző az első megjelenést követő heves vitákat zárta le.
A tanulmányok szisztematikus középpontjáról maga Weber a bevezető írásban ad számot: "Mindenekelőtt... az a legfontosabb, hogy a nyugati, s ezen belül a modern nyugati racionalizmus sajátos mivoltát megismerjük, és keletkezésében megmagyarázzuk." A modern nyugati racionalizmus, amelynek egyik legfontosabb kifejeződési formája az újkori kapitalizmus, csak egyike, bár mindinkább a világ egésze számára legfontosabbika azoknak a lehetőségeknek, amelyeket az élet különféle területeinek (gazdaság, politika, vallás, művészet, tudomány) különböző irányú és szempontú racionalizációi az egyes kultúrkörökben megvalósítottak. A modern nyugati világ "külön útjának" megértéséhez szükség van a sokszoros összehasonlításra: a hinduizmus, a buddhizmus, a konfucianizmus, a taoizmus és az ókori zsidó vallás így tartanak tükröt jelenkori önmagunknak. Sajátos szempontjának, feldolgozott roppant történeti anyagának és összehasonlító perspektívájának köszönhetően Weber olyan művet alkotott, amely azóta is méltán tart számot nemcsak a különféle történelem- és társadalomtudományok (szociológia, gazdaságtörténet, politikatörténet), hanem a vallástörténet, a teológia, az egyes kultúrkörök tudományai (indológia, sinológia, hebraisztika) érdeklődésére is.

Szerző:
Weber, Max
Kiadás éve:
2007
Információk:
keménytáblás, 697 oldal
ISBN:
978 963 9610 61 3

NEM RENDELHETŐ

További könyvek a szerzőtől