Otthon és itthon. A magyar diaszpóra és anyaországa

„A diaszpóra kategória konkrét eseteinek – mint a világban szétszórt magyar közösségek – átfogó tanulmányozásához éppoly fontos a politika- és történelemtudományokra jellemző, felülről lefelé irányuló ún. top-down megközelítés, mint a szociológiára és az antropológiára jellemző, alulról felfelé irányuló ún. bottom-up megközelítés. Következésképpen a diaszpórakutatás par excellence multidiszciplináris tudományterület. Gyakorlóinak a különféle társadalomtudományok elméleteit és módszereit azért kell ötvözniük, hogy a diaszpórát alakító társadalompolitikai folyamatokról – a népvándorlásról, a társadalmi integrációról, a kulturális asszimilációról, az etnikai határmegtartásról, az anyaország-orientációról – holisztikus képet kapjanak, és így átfogó értelmezéseket készíthessenek a vizsgált közösségekről és az őket célzó, konstruáló politikákról.”

Gazsó Dániel felsőfokú tanulmányait a Granadai Egyetem ösztöndíjas hallgatójaként filozófia és kulturális antropológia szakokon végezte Dél-Spanyolországban. Doktori értekezését summa cum laude minősítéssel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskolájában védte meg. 2015-től a Nemzetpolitikai Kutatóintézet diaszpórakutatásokért felelős referense. 2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának megbízott oktatója, 2020 decemberétől tudományos munkatársa. 2021-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, valamint a nagyapja szellemi örökségét gondozó és gyarapító civil szervezet, a Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság elnöke. A negyedévente megjelenő Kisebbségi Szemle és az évente megjelenő Hungarian Journal of Minority Studies tudományos periodikák alapító társszerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja. Számos magyar, spanyol és angol nyelven írt tanulmánya olvasható folyóiratokban, konferenciakötetekben és szakkönyvekben. Kutatói, oktatói, szerkesztői és publicisztikai tevékenysége mellett szabadidejében spanyoltanár és két gyermek édesapja.

Borsodi Attila írása a könyvről a Magyar Nemzet oldalán jelent meg 2022. december 1-jén.

Szerző:
Gazsó Dániel
Kiadás éve:
2022
Információk:
keménytábla, 422 oldal, A5 méret
ISBN:
978 963 556 255 8

NEM RENDELHETŐ