Petri György költészete verselméleti és líratörténeti megközelítésben

A kötet nyelvi-poétikai aspektusból közelít Petri költői életművéhez,
külön hangsúlyt fektetve a versnyelvi (ritmikai,
hangzás- és beszédmódbeli) vonatkozásokra. Áttekinti a
szerző köteteit, részletesen tárgyalja esszéit és a vele készült
interjúkat. Vizsgálja a Petri–líra olyan központi problémáit,
mint a személyesség kérdése, az irónia működése a versbeszédben,
a „hiba” fontossága a költő versépítkezési gyakorlatában,
továbbá javaslatot tesz Petri irodalomtörténeti
elhelyezésére a XX. századi magyar lírában. Mindezt több
szoros szövegértelmezésen keresztül (az Egy versküldemény
mellé,
a Már reggel van, az Erotikus, a 4. bagatelle, az Önarckép
1990,
az Egy őszi levélre című versek, az utolsó, Amíg
lehet
kötet, továbbá a Valami ismeretlen című Petri–kötet
kilenc szonettjének részletes elemző interpretációja olvasható
a könyvben). A könyv számot vet Petri eddigi hazai
recepciójával, s a szerző költészete kapcsán részletesen tárgyalja
a versritmus szöveg- és értelemképző működését, a
lírai beszélő mibenlétének kérdését, valamint a versciklus és
verskötet szerepét külföldi és modern hazai lírikusoknál. S
mivel Petri költői munkássága rendkívüli mértékben kötődik
a magyar és világlíra régebbi és kortárs szövegeihez, a
kötet feltárja Petrinek Arany Jánoshoz, s más XIX. századi
szerzőkhöz (Berzsenyi, Vörösmarty, Madách), a XX. századból
Kosztolányihoz, József Attilához, Szabó Lőrinchez és
Pilinszkyhez, a világirodalomból pedig Dantéhoz és Baudelaire-
hez fuzodő sokrétű lírikusi (költői és költészetelméleti)
kapcsolatát.

Szerző:
Horváth Kornélia
Kiadás éve:
2017
Információk:
Kartonált, 270 oldal
ISBN:
978 963 693 798 0
3.000 Ft 2.100 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion