Kisebbségek és a választójog

Az olvasó egy átgondolt és jól strukturált, a választójogi kérdéseket alkotmányjogi és össztársadalmi szempontból remekül megválaszoló monográfiát tart a kezében. A kötet szervesen egymásra épülő fejezetei a kisebbségek fogalmi meghatározásának tágabb hátterét mutatják be, továbbá részletesen kifejtik az ahhoz kapcsolódó választójogi szabályok külföldi és hazai vonatkozásait. A szerző nem éri be „szakbarbár” módon a speciális választójogi szabályozás elméleti, dogmatikai kérdéseinek vizsgálatával, hisz ezek gyakorlati hatásaira is kitér a magyar közjogi tradíciók és a klasszikus európai alkotmányossági eszmék viszonylatában. A kötet megállapításaival és de lege ferenda tett javaslataival alapvetően egyet lehet érteni. Magam a nemzetiségi képviselők pártpluralizmusra épülő népképviseletbe történő beillesztésével szállok vitába, miközben elismerem, hogy a következtetések összehasonlító elemzéssel és értékeléssel lettek alátámasztva. Határozottan ajánlom a könyvet azoknak a szakembereknek és diákoknak, akik mélyebb ismereteket szeretnének gyűjteni a kisebbségek parlamenti képviseletének választójogi szabályozásáról.

Móré Sándor

 

Farkas György Tamás 2014-ben szerezte meg summa cum laude minősítéssel diplomáját a KRE ÁJK jogász szakán. Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M.) oklevelet szerzett 2020-ban, majd 2022-ben védte meg summa cum laude minősítéssel PhD-értekezését a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában. A KRE ÁJK Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszékének adjunktusa, ahol 2017 óta oktat. 2014 és 2018 között a Független Rendészeti Panasztestület tanácsadójaként dolgozott, jogi szakvizsgájának 2019-es letétele óta ügyvédként praktizál. 2016 és 2019 között a KRE Doktorandusz Önkormányzat elnöke, 2018–2022 között a KRE-DIt online tudományos folyóirat főszerkesztője, valamint 2018–2019 között a Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztályának elnöke volt.

Szerző:
Farkas György Tamás
Kiadás éve:
2024
Információk:
484 oldal, kartonált, 142 x 197 mm
ISBN:
978 963 556 496 5
5.950 Ft 4.165 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion