Jogtörténeti Szemle 2022/3.

TARTALOM

 

TANULMÁNY

BÓNIS Péter – A középkori deliktuális jog néhány fontos kérdése a ius commune szerzői szerint

DOMANICZKY Endre – Mádl Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalnoka (1956–1971)

KÉPES György – Az első magyar törvénytervezet a korlátolt felelősségű társaságról

KOI Gyula – „Hogy még azok is, akik Themis szent művészetétől áthatva nincsenek…”. Kovachich Márton György, Pfahler Károly és Péterfalvi Molnár István jogtudományi munkáira vonatkozó három, könyvészetileg ismeretlen, 19. századi egyleveles, latin nyelvű előfizetési felhívás

MŰHELY

SCHLACHTA Boglárka Lilla – Szemelvények a Budapesti Királyi Ítélőtábla fegyelmi ügyeiből (1938–1944)

TÖREKI Milán – A forint előszobája: a pénzkibocsátás átmeneti időszakának pénzügyi jogi kérdései Magyarországon az Ideiglenes Nemzeti Kormány felügyelete alatt (1944–1945)

VASAS Tamás – Concha Győző munkásságának recepciója az Osztrák–Magyar Monarchia és az első világháború időszakában

KÖNYVEKRŐL

Egyetemes állam- és jogtörténet – Balássy Ádám Miklós

Tisztelgés Tárkány Szücs Ernő előtt és idegen nyelvű hozzáférés fő műveihez – Beke-Martos Judit – Koloßa, Stephan

A törvények rövid, könnyű és hasznos foglalata – KORDÉ Zoltán

Wekerle Sándor, a Monarchia aranyembere – PAP Péter

SZEMLE

Gyetvai Dorina – „A cenzúra rövid története korántsem lenne rövid.” Dr. Gosztonyi Gergely habilitációs előadásairól

HÉGEN-SZÉNÁS Henrietta – Német–Magyar Büntetőjog-történeti Szeminárium, 2022

HÍREK

E SZÁMUNK SZERZŐI

Kiadás éve:
2023
Információk:
80 oldal, kartonált, 206 x 290 mm
ISBN:
ISSN 0237-7284

NEM RENDELHETŐ