Fogyasztóvédelmi jog 2.0

Az új Polgári Törvénykönyv megalkotása és ehhez kapcsolódóan a magánjog átfogó megújulása elengedhetetlenné tette a 2014 előtt írt egyetemi tankönyvek átdolgozását, az új jogi keretekhez igazodó tananyagfejlesztést. Ennek az igénynek tesz eleget a könyv, amely bemutatja a fogyasztói jogok külföldi és hazai fejlődéstörténetét, gazdasági, alkotmányos és jogi alapjait, a fogyasztóvédelmi politika alakulását. Az elsősorban egyetemi tankönyvnek szánt kötet szakkönyvi alapossággal mutatja be a fogyasztóvédelmi jogi szabályozás rendszerét, a fogyasztóvédelmi magánjog (minőségvédelem, tisztességtelen szerződési feltételek, fogyasztói szerződések, termékfelelősség), valamint a fogyasztóvédelmi közjog (jogérvényesítés, fogyasztóvédelmi intézményrendszer, a termékek piacfelügyelete, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés) körébe tartozó joganyagot. A könyv bemutatja a fogyasztóvédelmi szabályozás jogharmonizációs hátterét, továbbá a magyar bírósági gyakorlat és az Európai Bíróság irányadó döntéseit is. A fogyasztóvédelmi jogot feldolgozó hiánypótló könyv nemcsak az egyetemi hallgatók számára nyújt segítséget a fogyasztóvédelmi tananyag elsajátításában, de szakkönyvként használhatják a fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakemberek és a fogyasztói jogok iránt érdeklődő olvasók.

Fazekas Judit a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának prodékánja, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi tanára. Kutatási területei a polgári jog, európai és magyar fogyasztóvédelmi jog, valamint az európai jog.

Szerző:
Fazekas Judit
Kiadás éve:
2022
Információk:
252 oldal, keménytábla, 165 x 235 mm
ISBN:
978 963 556 272 5

NEM RENDELHETŐ