Értékek kontra érdekek? Összehasonlító emberi jogi diplomácia a kulturális relativizmus és a civilizációk összecsapásának árnyékában

A kötet átfogó képet nyújt az öt a téma szempontjából legfontosabb államcsoport (szubszaharai afrikai államok, ázsiai államok, muzulmán államok, az Európai Unió, valamint latin-amerikai és karibi államok) emberi jogi diplomáciájáról, különös figyelmet fordítva az adott csoportok emberi jogi politikáját alakító történelmi, vallási, kulturális és politikai tényezokre. A könyv abból a feltételezésbol indul ki, hogy valamennyi fontos civilizáció/kultúra/vallás vallási és kulturális normái bizonyos korlátok között összeegyeztethetok a nemzetközi emberi jogi standardokkal. A könyv lerombolja azt a mítoszt, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a „civilizációk összecsapásának” platformjává vált volna. A blokkok viselkedésének elemzése bebizonyítja, hogy a választóvonalak nem a civilizációk között húzódnak, hanem az egyes csoportokon belül, az erős globális emberi jogi rendszer létrehozására törekvő és az azt aláásni kívánó kormányok között.

Lakatos István (1968) szakvizsgázott jogász, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, majd PhD címet. Emellett a Budapesti Corvinus Egyetemen (BIGIS) szerzett MA diplomát nemzetközi kapcsolatokból. Hivatásos diplomata 1993 óta. Korábbi emberi jogi nagykövet. Jelenleg a montenegrói Emberi és Kisebbségi Jogi Minisztérium tanácsadója.

„Lakatos István munkájának külön értéke, hogy speciális figyelmet fordít az adott régiók emberi jogi diplomáciáját alakító releváns történelmi, vallási, kulturális és politikai háttérre is. Több mint két évtizedes multilaterális emberi jogi diplomáciai tapasztalata jól látható abban a precíz elemzői megközelítésben, amelyet Lakatos az egész könyv során követ, betekintést nyújtva a multilaterális diplomácia »titkai« iránt érdeklődők számára.”

Gianni Buquicchio, a Velencei Bizottság korábbi elnöke


„A szerző bemutatja, hogy a »kulturális sajátosságokra« és »hagyományos értékekre« hivatkozó kormányzati állítások a valóságban leggyakrabban a jogok otthoni elnyomását próbálják leplezni. Az uralkodó elitek, amelyek visszaélnek a jogokkal, hogy megőrizzék hatalmukat, félnek egy erős nemzetközi rendszertől, amely veszélyeztetheti pozíciójukat. Lakatos optimista következtetése szerint a lassú, de feltartóztathatatlan demokratizálódási folyamat világszerte több, a jogokat nemzeti szinten tiszteletben tartó államhoz fog vezetni, amelyek viszont erősíteni fogják a globális jogérvényesítési rendszert.”

Reed Brody emberi jogi ügyvéd


„E kötet fontos hozzájárulás a diplomáciai szakértők, akadémikusok és más politikai döntéshozók munkájához, és felbecsülhetetlen értékű azok számára, akik szeretnének rálátást kapni arra, hogy az országok miként viselkednek a nemzetközi kapcsolatok területén, egyensúlyt teremtve annak szükségessége között, hogy globális szempontból foglalkozzanak a valódi emberi jogi aggályokkal, ugyanakkor belföldön időt és teret hagyva a bemutatott értékek ápolására.”

Javed Faizal külügyminiszter-helyettes, Maldív Köztársaság

Szerző:
Lakatos István
Kiadás éve:
2022
Információk:
482 oldal, keménytábla, 168 x 238 mm
ISBN:
978 963 556 273 2

Elérhető e-könyv formátumban is »

NEM RENDELHETŐ