Városi legendák – Miért hisszük el, amit mondanak?

A társadalom-lélektan, a kultúraelmélet és a bölcselet területein átívelő kötetben a szerző olyan diskurzusokkal – szóbeszédekkel, pletykákkal, vagy a kulturális antropológia és a szociológia új fogalma szerint "városi legendákkal" – foglalkozik, amelyek korunk társadalmaiban a világ megértésének és a tudás alakulásának fontos hordozóiként szerepelnek. Benvenuto ahhoz a kortárs társadalom- és kultúraelméleti irányzathoz csatlakozik, mely szerint ugyan a modernitás egyik fő jellemzője a poszttradicionális rend bevezetése, a hagyományokat és a szokásokat mégsem váltotta fel a racionális tudás bizonyossága. Sergio Benvenuto ezeket a kérdéseket egy igen originális problémafelvetés, a szóbeszédek és pletykák alakulásának és struktúrájának elemzése mentén végzi.

Megközelítésének filozófiai kiindulópontja Martin Heidegger Lét és idő című művében a fecsegéssel kapcsolatosan megjelent eszmefuttatása. Benvenuto viszonylag tágan (és természetesen neutrálisan, nem pejoratívan) értelmezi a pletyka fogalmát: olyan populáris diskurzusként, amely nem bizonyított, vagy már megcáfolt értesüléseket tartalmaz, és amely – legyen bár a laikus képzelet terméke vagy szakértői forrásokból származó információ – azért válik népszerűvé, mert tudásként, objektív hírként jelenik meg, néha csökkentve, máskor épp növelve a korunk információs társadalmaiban megjelenő bizonytalanságokat.

Bár a problémakör – főként a tudással kapcsolatos bizonytalanságok és a kockázatészlelés összefüggései – elemzése az utóbbi évek magyar nyelvű társadalomtudományi szakirodalmában is megjelent, ez idáig még csupán szórványosan reprezentálódott. A Benvenuto-kötet megjelentetése igen fontos lépés lenne a kérdéskör tágabb társadalomtudományi és bölcseleti típusú elemzése terén.

Sergio Benvenuto (1948) Rómában élő olasz pszichológus, közismert esszéista és publicista. Tanulmányait Párizsban, a Sorbonne-on és az urbinói egyetemen végezte. Benvenuto Jacques Lacan tanítványa és több művének olasz fordítója. Több nagy sikerű kötete és számos egyéb publikációja jelent meg a társadalom-lélektan, a pszichoanalízis és a kultúraelmélet tárgykörében. Benvenuto a Journal of European Psychoanalysis főszerkesztője, a Lettera Intemazionale és a Psychomedia alapító társszerkesztője és számos más nemzetközi és olasz folyóirat szerkesztője (Differentia, Review of Ifalian Thought, Transeuropéennes, Ligeia stb.) A magyar közönség a Magyar Lettre Internationaleban rendszeresen megjelenő esszéi révén találkozhatott vele.

Szerző:
Benvenuto, Sergio
Kiadás éve:
2004
Információk:
puhafedél, 191 oldal
ISBN:
9639567205

NEM RENDELHETŐ