1919-es „kommunista bűnperek” az Észak-Dunántúlon

A rendszerváltozások kapcsán az egyik legnehezebb kérdés, hogy az újonnan létrejövő politikai berendezkedés mit kezdjen a „megörökölt” jogrendszerrel, milyen mértékű és honnan eredeztethető felhatalmazottsággal rendelkezik annak esetleges radikális megváltoztatására. Ezzel párhuzamosan gyakorta felmerülő igény az előző rendszer bűnösnek tekintett politikusainak felelősségre vonása, mely szintén számos jogi kérdést vet fel. Magyarország 20. századi történelmében számos rendszerváltozás zajlott le, a fenti kérdések is minduntalan előkerültek. Jelen kötet a Tanácsköztársaság vezető tisztségviselői ellen lefolytatott egyes büntetőperek vizsgálatának segítségével mutatja be az ezekre a korszakban adott válaszokat. Melyek megítéléséhez a szerző a kommün jogrendjének és joggyakorlatának bemutatása által, illetve az 1945 és 1989 utáni események párhuzamba állításával is igyekszik segítséget nyújtani.

Nagy Szabolcs 2002-ben, a Debreceni Egyetemen szerzett történelem, majd 2016-ban a Széchenyi István Egyetemen jogász szakos oklevelet. 2021-ben ez utóbbi egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában tudományos fokozatot (PhD) szerzett. 2002 óta kutatja a 20. század első felének magyar köz-, had- és jogtörténetét. Több mint félszáz tudományos publikációja közül kiemelendő a Gottfried Barnával közösen jegyzett A Székely Hadosztály története című monográfia, illetve a Tanácsköztársaság pápai eseményeit bemutató, Muli püspök temet című kötet. A Széchenyi Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékén 2017 óta oktat, emellett a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára igazgatóhelyettese.

Szerző:
Nagy Szabolcs
Kiadás éve:
2022
Információk:
Keménytábla, 165 x 235 mm
ISBN:
978 963 556 269 5

NEM RENDELHETŐ