Felhívjuk Kedves Megrendelőink figyelmét, hogy az Ünnepi könyvheti kitelepülés miatt, június 5–11. között a rendelések feldolgozása és könyvek személyes átvétele szünetel.

Megértésüket köszönjük!

„A kéziratoknak van lelkök”. Csontosi János munkáinak és levelezésének bibliográfiája

Az Országos Széchényi Könyvtár egyik legizgalmasabb korszakába lép az olvasó, ha belelapoz kötetünkbe. Az ekkor még a Magyar Nemzeti Múzeum keretében működő intézmény a 19. század utolsó harmadában vált modern, a mai értelemben véve nyitott könyvtárrá és egyben kutatóműhellyé. Megkezdődött a gyűjtemény gazdagsága megkövetelte differenciálódás, melynek első lépése a Kézirattár létrejötte volt, s az új gyűjteményrész felállításában a munka oroszlánrésze Csontosi Jánosnak, a Kézirattár „első őrének” jutott.

Csontosi, mint képzett paleográfus, a középkori kézirattan elismert tekintélye, rengeteget tett a gyűjtemény középkori anyagának gyarapításáért, s a feltáró munkából komoly tudományos eredmények születtek, elsősorban a 15. század magyar könyvkultúrájának, jelesül a Corvina Könyvtár történetének terén. Levelezésének annotált bibliográfiája mintegy hátterét szolgáltatja a publikációknak, feltárva a kor kutatási metódusait, a kutatás intézményi kereteinek történetét, emellett az intézményi struktúra sajátosságait, így például az Akadémia és a Könyvtár viszonyát.

Csontosi megindulásától fogva a Magyar Könyvszemle című folyóirat szerkesztője, legdolgosabb szerzője. Levelezése ennek a munkának mindennapjaiba is betekintést enged, így elsőrangú forrást szolgáltat Európa egyik első könyvtörténeti-bibliográfiai szakfolyóiratának kialakulásához. Bőségesen idézzük őt az általa írott levelek kivonataiban, ezzel is bemutatva ennek a szép és nehéz életpályának teljességét, magánéletével, ambícióival, személyes harcaival, barátságaival, vereségeivel és sikereivel együtt.

Csontosi János életművének feltárása a magyar tudománytörténet sok évtizedes adóssága. Életrajzával, nyomtatásban megjelent munkáinak bibliográfiájával és levelezésének annotált bibliográfiájával ennek az adósságnak törlesztéséhez kívántunk jelentősen hozzájárulni.

Szerző:
Szita Gábor – Weeber Tibor (szerk.)
Kiadás éve:
2012
Információk:
Kartonált, 383 oldal
ISBN:
978 963 693 286 2
2.800 Ft 1.960 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion