Törékeny értelemvilágaink. A világalakítás rendje és szabadsága

A kultúra jelen felfogása, mint minden más elemzés és leírás is, szétdarabolja
azt, ami a tapasztalás számára beláthatóan egész is lehet. És mégis,
az értelmezések rendezésének legközvetlenebb tétje mindvégig a saját
érintettségünk. Ez a közvetlen érintettség mindenekelőtt az emberi
méltóságnak, a személyes egyszeriségnek és az önmagáért értékelt közösségnek a mi kultúránkban kibontakozott igényét és eszményét érinti.
Az emberi jelenségek ilyen rendszerezése még nem rendszer, a kultúra
nem „világképlet”. Amit így látunk: értelmezések szövevénye, amelynek
erői és összefüggései közt eleven emberek élik az életüket, akik különféle
értelemben és mértékben tapasztalják és vélik magukat szabadnak
vagy éppen kiszolgáltatottnak. Mindezekről, azaz önmagunk és világunk
meg-megújuló értési kísérleteiről és azok körülményeiről szólnak
a kötet fejezetei. Az önmaga és mások megértésére törekvés a tudatos
ember sajátja, aki véges volta ellenére a végtelent is megcélozza. Ha a
világ nem is, de ennek híján értelemvilágok roppanhatnak össze. A magára
eszmélő öntudat súlyát minden belső és külső mozdulat hordozza,
ha a gondolkodásban valaki önmagát veti latba. A gondolkodás persze
nem az egyetlen az ember elevenségéből kiszakítható emberi viszony.
A gondolatnak ez az összeszedettsége és a megértésnek ez a komolysága
azonban olyan felelősség, amely – közvetítő, teremtő és megtartó
szavaink révén – nem csak önmagának felel.

Szerző:
Hidas Zoltán
Kiadás éve:
2018
Információk:
Kartonált, 404 oldal
ISBN:
978 963 693 830 7
3.500 Ft 2.450 Ft
db
Jelenleg:
rendelhető
Szállítás:
4-5 munkanap
Kártyás fizetés szolgáltatója: Barion