Tusor Péter: Pázmány, a jezsuita érsek

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Tusor Péternek a Collectanea Vaticana Hungariae sorozatban megjelent legújabb, Pázmány, a jezsuita érsek című kötetének bemutatójára.

A monográfia témája Pázmány Péter prímási kinevezése. A kora újkori magyar történelem egyik legnagyobb hatású makropolitikai tényének körülményeit, okait, célját, összefüggéseit elemzi a – korszakra Wolfgang Reinhard által kidolgozott – „mikropolitikai” megközelítésben, fordulatos eseményeit rekonstruálja kritikai igénnyel. A kérdés Pray Györgytől kezdve harmadfél százada áll a magyar historiográfia érdeklődésének homlokterében. Mégis csupán részleges, vagy kifejezetten téves eredmények születtek. A kötet egyaránt felölel politika-, diplomácia- és egyháztörténeti dimenziókat, sőt a művészettörténet is új eredménnyel gazdagodik. Bátran él a latin és olasz szövegfilológia eszközeivel, és segédtudományként világi és kánonjogtörténettel.


Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, IV. em. előadó (1053 BUDAPEST, Veres Pálné u. 24.)

Időpont: 2016. február 8., hétfő, 17.00 óra


Megnyitó beszédet mond Erdő Péter bíboros. A kötetet bemutatja Bitskey István akadémikus és Török Csaba teológus, moderál: Mons. Török József egyetemi tanár.