Dedikálások a 95. Ünnepi Könyvhéten

június 13., csütörtök
17.00 Ágh Attila (szerk.): Magyar zsákutca az Európai Unióban. Ágh Attila és szerzőtársai dedikálnak
18.00 Győrei Zsolt • Schlachtovszky Csaba: Erkel és a felkelés
 
június 14., péntek
16.00 Farkas György Tamás: Kisebbségek és a választójog
17.00 Szántó T. Gábor: A jazzprofesszor. Rögtönzések életre, halálra
18.00 Vasas Tamás: Az állam szellemi valósága. Concha Győző és a hagyomány
 
június 15., szombat
10.00 Csizmadia Ervin • Lakatos Júlia • Novák Zoltán • Rajnai Gergely • Zsolt Péter: Kormányzásra várva. A magyar ellenzék nemzetközi és történeti összehasonlításban
11.00 Bozóki András: Töréspontok. Tanulmányok az autokrácia kialakulásáról
12.00 Nagy Boldizsár: Bős–Nagymaros: nemzetközi jog, politika, környezetvédelem. Írások az erőműrendszer történetéből és a jogvitáról
13.00 Sonnevend Péter: Vörös és barna. Adalékok az európai diktatúrák könyvtárainak történetéhez (Szovjetunió, Német Birodalom, Magyar Népköztársaság)
14.00 Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás története
15.00 Fehér György: Család, vagyon, jótékonyság. Apponyi Franciska grófnő és Károlyi László gróf közös élete
16.00 Dornbach Mária • Lénárt András (szerk.): Segítség! Gyermekrablás, -kereskedelem és átnevelés a 20–21. században. Dornbach Mária • Lénárt András és szerzőtársaik dedikálnak
17.00 Kőrössi P. József (szerk.): Alkalmi látogató. Beszélgetések Konrád Györggyel. Kőrössi P. József és Konrád György beszélgetőtársai közül Borsi-Kálmán Béla, Komoróczy Géza és Szelényi Iván dedikálnak
17.00 Halász Iván: Őfelsége, az elnök. A csehszlovák, valamint a cseh és a szlovák államfői tisztség az állami és intézményi kontinuitás kontextusában (1918–2018)
18.00 Filep Tamás Gusztáv • Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.): „A költőnő, akinek férje miniszterelnök”. Gróf Bethlen Margit válogatott publicisztikai írásai
 
június 16., vasárnap
10.00 Tornai Szabolcs: Az Egy álma a Kettőről. Tornai József keletisége
11.00 Tamás Ferenc: Nemes Nagy Ágnes közelében. Esszék, műelemzések
12.00 Mezősi Miklós: Mint tömör átok… Daltöredékek, ódai álmok. Műfordítások
13.00 Váraljai AnnaAndrási Gábor: Kontraszty. Megtalált szabadság
14.00 Halmosi Sándor: Rubljov Rinpocse. A belső ikon
15.00 Kincses Katalin Mária (szerk.): Anyagi és szellemi javak migrációja a Kárpát-medencében
Kincses Katalin Mária és szerzőtársai dedikálnak
16.00 Odze György: Diplomata-útlevél és Írói különszoba. 75 év kalandos történetei
17.00 Kovács Eszter: Elismerés és megszólítottság. Magyar diaszpórapolitika makro- és mezoszintű megközelítésben