Conditio Humana sorozat

A PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének kutatócsoportja és a Gondolat Kiadó szeretettel vár minden érdeklődőt Conditio Humana című könyvsorozatának zenés bemutatójára

Andok Mónika kötete a kommunikáció rituális elméletét ismerteti, amelyet az általános kommunikációelmélet nagy iskolái, irányzatai között tartanak számon. A rituális modell a médiakutatás területén is visszhangra talált, s nemcsak a klasszikus tömegkommunikáció, hanem a közösségi média folyamatainak elemzésében is megjelenik a kortárs kutatásokban. Bár maga a rituális modell meglehetősen sokat emlegetett a magyar kommunikációs szakirodalomban is, átfogó monográfia még nem született a témában, a kötet ily módon hézagpótlásra vállalkozik a magyar nyelvű kínálatban.
A kötetet bemutatja Szőke-Milinte Enikő oktatáskutató

A Vallás – média – nyilvánosság. Új társadalomtudományi perspektívák című tanulmánykötet szerzői azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy miként van jelen a vallás a kultúrában, és viszont – a vallási kommunikáció és a médiumok vallási jelentősége sem ragadható meg, ha nem tudjuk szélesebb távlatban szemlélni a vallás és kultúra összefüggéseit a modern társadalmakban. A kötet szerzői azzal a világos elköteleződéssel vesznek részt közös munkájukban, hogy a hit társadalomtudományosan is értelmezhető valóságát a megragadottság passzív tapasztalatával hozzák tudományosan is érvényes összefüggésbe.
A kötetet bemutatja Lázár Kovács Ákos médiakutató

PROGRAM
Két magyar népdal (Bartók Béla)
A. Caldera: Sebben crudele
F. P. Tosti: La Serenata
Előadja Szálkai Ádám (ének)
Kíséri Bácskai István (zongora)

PÓDIUMBESZÉLGETÉS
Andok Mónika kommunikációkutató
Hidas Zoltán szociológus
Lázár Kovács Ákos médiakutató
Máté-Tóth András valláskutató