Conditio Humana sorozat

A PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének kutatócsoportja és a Gondolat Kiadó szeretettel vár minden érdeklődőt Conditio Humana című könyvsorozatának második zenés bemutatójára

A Hirosima gyermeke című tanulmánykötet Sindó Kanetónak, a japán filmművészet nagymesterének életművét tárgyalja több oldalról. A kötetben található írások filmjeinek szépirodalmi, pedagógiai vonatkozásait, a klasszikus irodalom és színház modern megjelenését, a nyelvjáráshasználatot, vagy épp a társadalmi változások lenyomatait tekintik át, foglalkoznak az adaptációval, a műfajisággal, a filmes poézissel és az emlékezettel összefüggő kérdésekkel. A tanulmányokból egy olyan nagyformátumú rendező képe rajzolódik ki, aki egyedi, hétköznapi vagy különös történeteinek bemutatásán keresztül képes volt arra, hogy felmutassa a japán történelem mélyén megjelenő emberi általánost is.
A kötetet bemutatja Szekfü András filmtörténész

Lázár Kovács Ákos A látvány megértése című kötetének írásai abból a meggyőződésből jöttek létre, hogy a kép, a filmkép, általában a vizualitás jelenségei a kimeríthetetlen meglepetéstér, a mindig nagyobb valóság értelmezői tartalékaira hívják fel figyelmünket. A film mint médium a valóság egészének értelmezését kínálja, mindeközben tudatában van annak is, hogy a leképeződés, a látható, a kézzel megfogható, a körüljárható kép mögött mindig gondolati, szellemi erőfeszítés áll, amely az egész ember szellemi tette – így válik a nézésből fokról fokra látás. A vizuális fenomének közül leginkább a mozgókép, szűkebb értelemben a film az a médium, amelyik a maga bonyolult előállítási, termékszerű, forgalmazási, ipari, esztétikai, főképpen szellemi-lelki vonatkozásrendszerével épít valóságot – váratlan, kihívó, megütköztető távlatokba vonja azokat, akik látják.
A kötetet bemutatja Cseke Ákos esztéta

PROGRAM
Bartók Béla: Allegro barbaro
Chopin: Esőcsepp prelűd
Előadja Bácskai István (zongora)
Japán tradicionális darabok
Előadja Kenéz László sakuhacsi művész

PÓDIUMBESZÉLGETÉS
Benke Attila filmtörténész
Farkas György filmtörténész
Hidasi Judit japanológus
Lázár Kovács Ákos médiakutató

Időpont: 2017. november 28., kedd, 16:30

Helyszín: Lumen Kávézó
11088 Budapest, Horánszky utca 5.