Tanulmányok az antik görög filozófiáról Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Tanulmányok az antik görög filozófiárólA kötet Steiger Kornél filozófiatörténész legjelentősebb tanulmányait tartalmazza. Az írások egy része korábban megjelent folyóiratcikk vagy könyvfejezet, más része itt olvasható első ízben magyar nyelven. A tanulmányok legfőbb vonulatát az antik görög filozófia kezdeteire, a preszókratikusok gondolkodásmódjának tisztázására irányuló vizsgálódások jelentik, valamint az a mód, ahogy e korai hagyományt a későbbi filozófiai diszkurzus (különösen Arisztotelész) átformálta. Az írások másik súlypontja Platón, Arisztotelész és a hellénisztikus korszak, ezen belül is a sztoikusok filozófiája.

Az itt olvasható szövegek átfogó képet nyújtanak az antik görög filozófiát foglalkoztató legfontosabb kérdésekről, valamint a görög filozófia hagyományozódásának alapvető problémáiról. Nagy erényük a szerző írásaira jellemző problémaérzékenység, a kérlelhetetlen logikával végigvitt érvelés, a mellébeszélés teljes hiánya és a világos kifejtésmódra való törekvés.


A könyv jelenleg nem rendelhető!

Szerző: Steiger Kornél
Cím: Tanulmányok az antik görög filozófiáról
Információk: Kartonált, 348 oldal
ISBN: 978 963 6910 82 8
Kiadás éve: 2010
Ár: 3 450 Ft
Kedvezményes ár: 2 415 Ft