Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825-1914 (36.) Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825-1914 (36.)Az értelmiség fogalma talán az egyik leggyakrabban használt fogalom a történeti és szociológiai irodalomban. De talán egyike azon fogalmaknak is, amelyek a társadalomkutatóknak a legtöbb kétséget és félreértést okozták azzal, hogy a terminust elmosódott, körülhatárolatlan köznyelvi értelmezéseiben és/vagy rosszul definiáltan alkalmazták; illetve azzal, hogy a különböző történeti, szociológiai megközelítések a fogalom egy-egy jelentős aspektusát kiemelve használták csupán.

A tudásszociológiai vagy kultúrtörténeti jellegű kutatói szemlélet az értelmiség fogalmát az emberi nembeli tudás felhalmozódásának nézőpontjából vizsgálja-használja, középpontba állítva az eszmék, értékek, kulturális javak mindenkori termelőit és közvetítőit (esetleg fogyasztóit). Ennek a szemléletnek a főszereplői az alkotó értelmiség(iek), többé-kevésbé tekintet nélkül meghatározó történeti-társadalmi kontextusukra, a társadalmi uralom, a politikai hatalom területein játszott szerepükre.

A társadalomtörténeti megközelítések általában abból indulnak ki, hogy az értelmiség sajátos társadalmi csoport vagy réteg, amely az ipari modernizáció folyamatában, illetve időszakában jött létre. E ponton túl azonban a társadalomtörténeti vizsgálatokban is az értelmiség definiálásának a legszélesebb gazdagságával, sokféleségével találkozhatunk. E sokféleségben talán segíti az eligazodást egy elsőre talán meghökkentőnek tűnő, filológiai jellegű áttekintés, annak a kérdésnek a megválaszolása: mikor és hol jelent meg először az értelmiség fogalma önálló társadalmi csoport elnevezéseként?

A szerző ennek a feladatnak a megoldására vállalkozik nagyszabású forrásfeldolgozás és empirikus kutatómunka révén.Szerző: Mazsu János
Cím: Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825-1914 (36.)
Információk: Kartonált, 223 oldal
ISBN: 978 963 693 417 0
Kiadás éve: 2012
Ár: 2 950 Ft
Kedvezményes ár: 2 065 Ft

Hasonló termékek

A magyarországi cigányság. 1971–2003

A magyarországi cigányság. 1971–2003

Kemény István – Janky Béla – Lengyel Gabriella