Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez



A kilikiai Szimplikiosz (Kr. u. 6. század) az újplatonikus filozófusok utolsó generációjának tagja, az Athéni Iskola képviselője. Fennmaradt művei főként Arisztotelész értekezéseihez írott kommentárok. Csak találgatni tudjuk, mi késztethette őt arra a szokatlan vállalkozásra, hogy újplatonikus létére egy sztoikus morálfilozófiai intelmeket tartalmazó iratot értelmezzen, mégpedig nem is polemikus éllel, hanem őszinte lelkesedéssel a mű gondolatgazdagsága, megformáltsága és emelkedett stílusa iránt. Ebben személyes okok mellett az a körülmény is szerepet játszhatott, hogy az újplatonikus képzésben is fontosnak tartott „polgárerény” (politiké areté) ehhez foghatóan lapidáris és olvasója részéről semmiféle jelentősebb elméleti előképzettséget nem igénylő kifejtésével sem a platonikus, sem a peripatetikus irodalomban nem találkozunk.

Az epiktétoszi Kézikönyvecske szövegének szoros, mondatról mondatra haladó értelmezését olykor a kommentátor hosszabb-rövidebb saját értekezései szakítják meg, amelyek az epiktétoszi gondolatokat tágabb módszertani vagy teoretikus közegbe helyezik. Ezek az értekezések természetesen Szimplikiosz újplatonikus filozófiai álláspontját reprezentálják, de soha nem a kritika szándékával, hanem előzékeny javaslatként arra vonatkozóan, hogy az epiktétoszi gondolatok az újplatonikus filozófiai háttér előtt még plasztikusabban kibonthatók.



Szerző: Szimplikiosz
Fordító: Steiger Kornél
Cím: Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez
Információk: Kartonált, 200 oldal
ISBN: 978 963 693 667 9
Kiadás éve: 2016
Ár: 3 400 Ft
Kedvezményes ár: 2 380 Ft