Projektoktatás Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

ProjektoktatásA kötet célja a projektoktatással kapcsolatos elméleti ismeretek és gyakorlati tudnivalók vázlatos összefoglalása, rendezése - mai tudásunk alapján. Erre aktuálisan azért van szükség, mert egyre inkább növekszik a témával kapcsolatos publikációk száma, s egyre több gyakorlati próbálkozásról lehet híradást olvasni. De a téma elég új nálunk ahhoz, hogy szakmai bizonytalanság, bizalmatlanság övezze. Ez annak ellenére így van, hogy a projektoktatás nemzetközi története szûken számolva is több mint százéves. Az elsõ fejezetben röviden szó lesz a projektoktatás történetérõl, a téma fogalmi kereteirõl, a projektpedagógia mint modellelmélet fõ témaköreirõl. Erre az elméleti jellegû bevezetõ részre azért van szükség, mert a témával kapcsolatos irodalom elég sokféle, egyre több mindent neveznek a pedagógiai gyakorlatban - sokszor indokolatlanul is - projektnek, projektoktatásnak. Az elméleti háttér biztonsága nélkül mindebben eligazodni, szakmailag megalapozottan állást foglalni, gyakorlatot teremteni meglehetõsen kockázatos. A projektpedagógia praxisára vonatkozóan az ismeretek három rétegben jelennek meg a könyvben. Elõször a gyakorlat általánosítható elemeinek leírására kerül sor. Ebben az áttekintésben a megvalósítás folyamatára, a pedagógiai tevékenységek egymásutánjára fûztük fel a szakirodalom megállapításait. Ezután olvashatók valós, konkrét megoldásmódok különbözõ iskolaszintekhez kapcsolódóan. A példákhoz, az esetismertetésekhez kapcsolódó egyénileg és/vagy kooperatívan megoldandó feladatokkal részben az addig leírtak rögzítését, alkalmazását, részben továbbgondolását kívánjuk segíteni. Célunk az ismeretközvetítésen túl annak bemutatása, hogy a projektoktatás olyan pozitív élmények forrása lehet minden érintett számára, amelyek miatt érdemes "beletanulni" ebbe az új oktatási stratégiába.

A könyv jelenleg nem rendelhető!

Szerző: M. Nádasi Mária
Cím: Projektoktatás
Információk: puhafedél, 92 oldal
ISBN: 9639500631
Kiadás éve:
Ár: 750 Ft
Kedvezményes ár: 525 Ft

Hasonló termékek

Halál és kultúra

Halál és kultúra

Berta Péter (szerk.)
Modern sorsok és késő modern tematikák

Modern sorsok és késő modern tematikák

Bókay Antal – Rácz István (szerk.)
Az észleléstõl a nyelvig

Az észleléstõl a nyelvig

Pléh Csaba – Kampis György – Csányi Vilmos