Nemzeti kommunizmus és Magyarország Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Nemzeti kommunizmus és MagyarországA nemzeteket ért nem is egy katasztrófa – utólag visszatekintve – későbbi látványos újjászületésük legnagyobb esélyének bizonyult. Kétségtelen, hogy ama becstelenség és indokolatlanul brutális eljárás mellett, ahogyan a szovjet-orosz kormány a látszólag diadalmas felkelést szörnyű kudarccá változtatta – a maga végzetes és szívszorító következményeivel  –, ugyanez a kormány öntudatlanul is nagy szolgálatot tett Magyarországnak azzal, hogy ez utóbbi rövidéletű demokratikus közéletének a szellemét, mentális klímáját megszilárdította és tartóssá tette. … A magyarokat a felkelés »mézeshete« alatt általuk megközelített nemzeti egység tapasztalata, majd a saját és nemzetük szabadságát ismét könyörtelenül szétzúzó közös ellenség iránti halálos megvetés és bősz harag …a társadalmi integráltságnak és a nemzet politikai egységének olyan fokába cementezte össze, amilyet újabb kori történelmük során soha nem értek el.
Kovrig Béla

A jelen kötet alapjául szolgáló kutatást Kovrig Béla 1957-ben kezdte, eredményeit először 1958-ban a milwaukee-i Marquette Universityn, a nemzeti kommunizmusokról szóló konferencián ismertette, és egészen 1962-ben bekövetkezett haláláig folytatta. A kötet anyaga azonban a szerző halála után és főként annak következtében eddig sohasem látott napvilágot. A kézirat a Marquette University szláv intézete belső kiadványaként lapult évtizedekig az egyetem könyvtárában és Kovrig Béla ugyanott található hagyatékában. Pedig Kovrig munkája a magyar tudománytörténetben is egyedülálló vállalkozás, amely egyként tanúskodik az emigráns magyar tudós szakmai és hazafiúi elkötelezettségéről. Hiszen Kovrig azt tette, amiről úgy gondolta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után saját helyzetében tennie kell: már 1957-ben kérdőívet szerkesztett, és különböző helyeken pályázott, hogy a magyar menekültek között elkezdhesse terepmunkáját…
Részlet a kötet bevezető tanulmányából

A kiadványt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.Szerző: Kovrig Béla
Fordító: Berényi Gábor, Huppert Anna, Jakabffy Imre
Cím: Nemzeti kommunizmus és Magyarország
Információk: Keménytáblás, 328 oldal
ISBN: 978 963 693 722 5
Kiadás éve: 2016
Ár: 4 000 Ft
Kedvezményes ár: 2 800 Ft