Losonczi Ágnes műhelyéből II. Beszélgetések Losonczi Ágnessel Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Losonczi Ágnes műhelyéből II. Beszélgetések Losonczi ÁgnesselAz iskolateremtő, Széchenyi-díjas szociológus, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének egyik alapítója pályája során nemcsak jelentős – nem egy esetben úttörő – kutatásokat folytatott, és ezek eredményeit kötetekben bocsátotta közre, de számos alkalommal kapcsolódott be olyan dialógusokba, amelyek éppoly maradandókká váltak, mint tanulmányai és monográfiái.

Mind a zeneszociológia, az életmódkutatás, az egészség alakulásának társadalmi feltételei, vagy a történelmi sorsfordulók lenyomata egyének és családok életén, felkeltette a szélesebb közönség érdeklődését is, és ennek nyomán interjúk mutatták be és „fordították le” tudományos eredményeit az érdeklődők számára. Napilapok, tudományos folyóiratok, rádió- és televízió-műsorok szereplője volt Losonczi Ágnes, s ennek során nemegyszer születtek olyan interjúk, amelyek érvényessége messze túlmutat a konkrét időszakon.

A Gondolat Kiadó az elmúlt évben adta közre Losonczi Ágnes eddig könyvben nem publikált tanulmányait, amelynek folytatásaként most a szerző beszélgetéseinek sorozata lát napvilágot, amelyek hasonló tematikát követnek, mint a tanulmánykötet írásai, de plasztikusabb, összetettebb képet adnak a vizsgált kérdéskörökről, felvetve ezek befogadásának esélyeit, társadalmi térbe helyezve az elvontnak tűnő tudományos dilemmákat, és gyakran rendkívül érdekes területekre „kalandozva”. A beszélgetőtársak pedig sok esetben a magyar újságírás klasszikusai , s ez még izgalmasabbá teszi a dialógusokat.


Szerző:
Cím: Losonczi Ágnes műhelyéből II. Beszélgetések Losonczi Ágnessel
Információk: 170 oldal, keménytábla, 168 x 238 mm
ISBN: 978 963 556 261 9
Kiadás éve: 2022
Ár: 5 000 Ft
Kedvezményes ár: 3 500 Ft