Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukcióKötetünk a veszprémi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európa Tanulmányok Kara partneri együttműködésében 2021. május 6–7-én megrendezett Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció című nemzetközi komparatisztikai konferencia nyomán készült tanulmányokat foglalja egybe.

A tanulmányok nem valami eleve adottként, feltétlenül létezőként tekintenek a Közép-Európának, illetve Kelet-Közép-Európának nevezett térségekre, hanem diszkurzív kulturális konstrukcióként. Azokat a feltételeket, jellemzőket vizsgálják, amelyek Közép-Európa és a Kelet-Közép-Európa fogalmát létesítették, és amelyek indokolttá teszik a térséghez való speciális viszonyulást. Az irodalmi kánonok problémája és a Közép-Európa-gondolat metszéspontjából tekintenek rá a 20. század és a jelen irodalmi folyamataira a közép-európai térségben.

A kötet öt tematikus fejezetből áll. A kötetindító Létesülő Közép- Európa címu fejezet átfogóbb témájú, világirodalmi, illetve tágabb térségi kereteket használó tanulmányokból áll össze. A Történelem, transzkulturalitás, kánonok című fejezetünk tanulmányai eltérő hangsúlyokkal ugyan, de a számos kulturális közösségből álló térség lehetőségeit mindig erősen meghatározó történelmi dimenziókat láttatják. A Regionális változatok, akcentusok fejezet tanulmányai többnyire egy-egy szerzői poétikához kötődnek, a többnyelvűség, többkultúrájúság, kölcsönhatások színrevitelének változatait kínálva. Az Elharapott nyelvek tanulmányait leginkább a speciális kisebbségi szempontok, sérülékenységek kérdései kapcsolják össze. A Magára csupaszított élesség tanulmányai pedig a Mészöly-centenárium jegyében Mészöly Miklós Közép-Európáját járják körül.


Szerző: Földes Györgyi – Kovács Gábor – Ladányi István – Szávai Dorottya (szerk.)
Cím: Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció
Információk: kartonált, 338 oldal
ISBN: 978 963 556 187 2
Kiadás éve: 2022
Ár: 4 000 Ft
Kedvezményes ár: 2 800 Ft