Intelligenciák – más-kép(p) Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Intelligenciák – más-kép(p)Az intelligencia és az iskolai teljesítmény közötti kapcsolat egyértelműnek tűnik, azonban csaknem negyven éve egy harvardi kognitív tudós, Howard Gardner olyan fogalmat alkotott, mely megkérdőjelezi ezt az összefüggést. Elmélete szerint nem beszélhetünk intelligenciáról általában, hanem többszörös intelligenciákról (multiple intelligences), melyekből adódó intelligenciaprofilunk egyedi mintázatú emberi sajátosságunk, tevékenységek során megnyilvánuló, kultúrafüggő tulajdonságunk. E felvetést számos kritikai észrevétel kíséri, azonban 2020-ban az Amerikai Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete az elméletalkotót kutatói életműdíjjal jutalmazta.

Gardner teóriája az elmúlt évtizedekben elsősorban a gyakorló pedagógusok körében vált világszerte népszerűvé, tananyagfejlesztési műhelyekre, oktatási modellekre hatott. Az elmélet gyakorlati alkalmazása az ezredfordulót követően hazánkban is ismertté vált, a tehetséggondozás területén rendszerszinten is hangsúlyt kapott, azonban a magyar ajkú neveléstudományi diskurzusban tárgyalása nem tekinthető elmélyültnek. E kötet a Kárpát-medencei magyar nyelvű pedagógiai szakirodalomban a gardneri elmélet átfogó, kritikus igényű, elemző ismertetését nyújtja – úttörő jelleggel. A szerző korábbi, tanulmány formában megjelent írásait újrakonstruáló és több új elemmel kiegészítő, komplex, hiánypótló alkotás, mely kitér az elmélet születésének körülményeire, részletes értelmezéseire, társelméletei közt elfoglalt helyére, kritikáira, 21. századi érvényességére, illetve a nemzetközi pedagógiai praxisban megvalósult alkalmazhatósági területeire.

Dezső Renáta Anna a neveléstudományok habilitált doktora, a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, aki a köznevelés különböző szintjein szerzett másfél évtizedes gyakorlattal felvértezve a mindennapokban ötgyermekes édesanyaként is tapasztalja az intellektuális többféleség számos formáját. A szerző a pécsi tanárképzés és tanártovábbképzés hazai és nemzetközi pedagógiai-pszichológiai műhelyeiben aktív szerepet vállaló neveléstudományi kutatóként egy évtizede foglalkozik az elmélettel, valamint annak kontinentális közegekben lehetséges gyakorlatba ültethetőségével.


Szerző: Dezső Renáta Anna
Cím: Intelligenciák – más-kép(p)
Információk: 165 oldal, keménytábla, 165 x 235 mm
ISBN: 978 963 556 277 0
Kiadás éve: 2022
Ár: 3 500 Ft
Kedvezményes ár: 2 450 Ft

Hasonló termékek

Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II.

Generatív grammatikai gyakorlókönyv I–II.

Alberti Gábor – Medve Anna – Balogh Kata
A reprezentáció szintjei

A reprezentáció szintjei

László János – Kállai János – Bereczkei Tamás (szerk.)
A téri megismerés és a nyelv

A téri megismerés és a nyelv

Lukács Ágnes – Király Ildikó – Racsmány Mihály – Pléh Csaba
A pletyka

A pletyka

Szvetelszky Zsuzsanna